Arjan Guijt

Adviseur werkgeverszaken

Expertise: cao waterschappen (Vwvw), pensioen

Arjan Guijt - 765x300px
Arjan Guijt - 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Ik ben al enige jaren werkzaam in de sector waterschappen; een sector waar werkbeleving en passie bij de werknemers voorop staan. Na een groot aantal jaren mij bezig te hebben gehouden met personeel- en salarisadministratie en als HR-adviseur werkzaam te zijn geweest bij een waterschap ben ik in 2008 overgestapt naar de Unie van Waterschappen om mij bezig te houden met arbeidsverhouding en arbeidsvoorwaarden. De samenwerking met de leden van de Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden aan gezamenlijke doelstellingen op deze uitdagende gebieden motiveert mij dagelijks om mijn werkzaamheden met heel veel plezier uit te voeren.

Ambitie en visie

De sector waterschappen staat voor grote opgaven met betrekking tot klimaatadaptatie, duurzaamheid, veiligheid en digitale transformatie. De sector is onderweg naar een toekomst waarin de opgaven in het waterbeheer groter en complexer worden, efficiënter gerealiseerd moeten worden en waarin waterexpertise aan belang toeneemt.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal ontwikkelingen binnen de organisaties. Wederom de digitale transformatie die andere vaardigheden vraagt, de ervaringen vanuit de corona-periode en een nieuwe generatie op de werkvloer, een groep die steeds groter wordt.

Veranderingen en technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Om goed mee te kunnen in deze veranderingen moet de sector flexibel zijn in het organiseren van haar werk. Dit vraagt om professionals in allerlei soorten en maten die zich aan het vak en aan de sector verbinden.

Het is mijn ambitie en passie om een bijdrage te leveren aan de (door-)ontwikkelingen van de arbeidsverhouding en arbeidsvoorwaarden in de sector, dat deze passend zijn en blijven voor werkgevers en werknemers in de sector om hun werk te kunnen blijven doen.