Sector Waterbedrijven

Onze adviseur voor de sector: Rolf Blankemeijer

sector-wwb
sector-wwb Sector WWb 80px

De sector waterbedrijven bestaat uit 18 organisaties: de Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria en samenwerkingsverbanden. Ruim 5.800 medewerkers vallen onder de cao drinkwaterbedrijven. Het servicebureau WENB ondersteunt de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en zorgt voor de organisatie en coördinatie van uiteenlopende activiteiten.

De WWb is de werkgeversvereniging voor de Nederlandse drinkwatersector. De vereniging ondersteunt de leden in hun werkgeversrol en dient als vraagbaak op het vlak van arbeidsvoorwaarden en de cao Waterbedrijven.

Lees meer over de Werkgeversvereniging WWb

De WENB ondersteunt de WWb op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, communicatie, financiën en secretariaat.

Cao

De WWb behartigt de sociaal-economische belangen van haar leden: zo sluiten wij een collectieve arbeidsovereenkomst voor de medewerkers in de drinkwatersector. Meer hierover lees je op de website caodrinkwater.nl.

De lopende cao waterbedrijven geldt tot 31 december 2023. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht.

Meer weten over wat de WENB voor deze sector doet?

Neem dan contact op met Rolf Blankemeijer, adviseur werkgeverszaken.