Sector TSO

Onze adviseur voor de sector: Gabriëlle Verberne

sector-tso
sector-tso Sector TSO 80px

Onder de sector Transmission System Operator (TSO) valt de landelijke beheerder van het elektriciteitsnetwerk, TenneT. Hier werken circa 4.500 medewerkers. TenneT is een Europese netbeheerder met activiteiten in Nederland en in Duitsland. TenneT verzorgt het transport van elektriciteit op het hoogspanningsnet en is verantwoordelijk voor de balanshandhaving. Daarnaast verzorgt TenneT systeemdiensten en faciliteert zij de energiemarkt.

Cao’s en thema’s

TenneT heeft een belangrijke rol in de energietransitie; zo verzorgt zij bijvoorbeeld de land-aansluitingen van windparken op zee. De sector TSO is in 2019 ingesteld, omdat de werkzaamheden en het speelveld van de landelijke en de regionale netwerkbeheerders uiteen liepen.

Voor deze sector zijn de belangrijke thema’s:

  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers
  • veiligheid in de werkomgeving, zowel op land als op zee
  • strategische personeelsplanning
  • (internationale) mobiliteit van werknemers
  • het intensief samenwerken: intern en extern, in binnen- en buitenland, op zee en op land
  • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die bijdragen bij aan het doel ‘energise our people and organisation’

Lees de cao TSO

Meer weten over wat WENB voor de sector doet?

Neem dan contact op met Gabriëlle Verberne.