Sector GEO

Onze adviseur voor de sector: Rien Buikema

sector-geo
sector-geo Sector GEO 80px

De sector 'Grondstoffen Energie en Omgeving' (GEO) bestaat uit 33 bedrijven. Bij deze bedrijven werken ongeveer 7.500 medewerkers. De sector GEO kent bedrijven die afval inzamelen, recyclen en verwerken tot grondstoffen. Ook verbranden zij niet-recyclebaar afval om energie op te wekken. Veel inzamelbedrijven zijn ook verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte.

De cao GEO bestaat uit twee onderdelen: services en proces. Onder 'services' vallen de bedrijven die in hoofdzaak diensten en activiteiten verrichten die arbeidsintensief van aard zijn en betrekking hebben op het inzamelen, transporteren, overslaan, storten en reinigen van afval. Ook activiteiten in de Openbare Ruimte vallen onder services. De procesbedrijven houden zich in hoofdzaak bezig met de verwerking van afval en het werk is kapitaalintensief van aard.

Lees de cao's GEO

Vertegenwoordiging

Binnen de het bestuur van de vereniging WENB is Tedo Rijm (OMRIN) de vertegenwoordiging van de sector Grondstoffen Energie en Omgeving. Albert Vos (Twence) is de sectorvoorzitter binnen de vereniging.

Wendbaarheidsvisie sector GEO: “Een sector waar we alle kansen benutten”

In de bedrijven in de sector GEO vindt veel vernieuwing plaats. Daar staat niet iedereen altijd bij stil, omdat men afval ziet als iets waar je niets mee kunt en vanaf wil. Maar afval bestaat eigenlijk niet. Wij zien afval als waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten én een bron van energie. Om dat te kunnen doen, ontwikkelen we nieuwe technieken en werkmethodes. Alleen het restafval dat we niet kunnen recyclen, mag naar de afvalenergiecentrales.

Met het maken van grondstoffen en het opwekken van duurzame energie leveren we een flinke bijdrage aan de circulaire maatschappij en de gewenste energietransitie.

Zo is de sector een belangrijke speler in het slim omgaan met schaarse grondstoffen en productie van duurzame energie. We zijn dienstverleners die het voor gebruikers zo gemakkelijk en prettig mogelijk maken. We zijn trots op ons vakgebied en willen het elke dag weer beter doen. We zien nog veel kansen. Daarvoor is goede samenwerking en wendbaarheid van de hele sector nodig. Willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij dan moeten we blijven bewegen, nieuwe stappen zetten en elkaar blijven uitdagen en inspireren.

Meer weten over wat de WENB voor deze sector doet?

Neem dan contact op met Rien Buikema.