30 januari 2023

Jaarbericht ABP 2022

Rolf Blankemeijer
logo ABP765x300px

Voor ABP was 2022 een turbulent maar wel positief jaar.

Financiële positie ABP
De financiële positie van ABP in 2022 lijkt stabiel omdat de actuele dekkingsgraad begin en eind 2022 nagenoeg gelijk was met bijna 111%. Toch veranderde er gedurende het jaar veel. De oorlog in Oekraïne zorgde voor slecht presterende financiële markten. Het rendement op de beleggingen bij ABP was over 2022 dan ook negatief: -17,6%. Het vermogen van ABP slonk van €552 miljard eind 2021 naar €459 miljard eind 2022. Daarbij steeg de rente in de loop van het jaar, met als positief effect voor het fonds dat de waarde van de verplichtingen afnam.

Dekkingsgraad ABP
In 2022 steeg de actuele dekkingsgraad van 110,6% naar 110,9%. In het eerste, tweede en derde kwartaal steeg de dekkingsgraad gestaag tot 124,2%. De stijgende rente leverde hier een grote bijdrage aan. In het vierde kwartaal verwerkte ABP de pensioenverhoging van 11,96% in de dekkingsgraad. Dat had een negatief effect omdat de verplichtingen van het fonds in waarde stegen. De actuele dekkingsgraad eind 2022 kwam uit op 110,9%.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg ook in 2022: van 102,8% naar 118,6%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (huidige Financieel Toetsingskader FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Beleggingen en verplichtingen van ABP in 2022
Het beschikbaar vermogen van ABP daalde van €552 miljard eind 2021 naar €459 miljard eind 2022. ABP boekte over heel 2022 een rendement van -17,6% (-€96,9 miljard). De malaise op de financiële markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne was hier vooral debet aan. In het vierde kwartaal bedroeg het rendement -1,2% (€5,4 miljard).

De rekenrente steeg in 2022 met 2,0%-punt (van 0,6% naar 2,6%). De impact op de waarde van de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren, was een daling van €499 miljard eind 2021 naar €414 miljard eind december 2022. Deze daling heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad.

Vooruitblik beleggingen
De waarde van de beleggingen blijft onder druk door de kans op een economische recessie en onrust in de wereld, zoals escalatie van de oorlog in Oekraïne en bredere geopolitieke ontwikkelingen. Monetaire beleidsmakers in Europa blijven op inflatie letten. Dit houdt rentes hoog, wat goed is voor de financiële situatie van het pensioenfonds. Een belangrijk risico voor het fonds is een snellere en diepere recessie dan verwacht. Dan daalt zowel de waarde van beleggingen als de rente. Anderzijds zullen mogelijk lagere energieprijzen de economie weer een impuls geven en zo lange rentes kunnen stutten.

Indexatie pensioenen
Boven op de tussentijdse verhoging van de pensioenen in juli 2022 van 2,39% zijn per 1 januari 2023 de pensioenen met 11,96% verhoogd. Voor de rest van 2023 blijven de pensioenen gelijk. Eind november van dit jaar beoordeelt ABP, op basis van de financiële positie, of de pensioenen in 2024 opnieuw kunnen worden geïndexeerd.

ABP scherpt klimaatdoelen aan
In december 2022 lanceerde ABP haar nieuwe klimaatbeleid waarin het fonds aangeeft welke maatregelen het neemt in haar beleggingsbeleid. ABP wil met de maatregelen enerzijds inspelen op de risico’s van een veranderend klimaat en klimaatwetgeving op de portefeuille en wil anderzijds met aantrekkelijke investeringen positieve impact maken op een leefbare wereld. ABP streeft naar een absolute CO2- reductie van 50% in 2030 ten opzichte van 2019 voor de gehele beleggingsportefeuille en in de hele keten.

ABP wil ook in 2030 €30 miljard hebben belegd in de klimaattransitie, waarvan €10 miljard impactinvesteringen. In bedrijven die producten of diensten leveren waaraan schade aan het klimaat onlosmakelijk verbonden is, kan ABP niet langer beleggen. Deze bedrijven passen niet in een duurzame economie en lopen daardoor te grote risico’s. ABP wil wel beleggen in bedrijven met langetermijnkansen, die de klimaattransitie mogelijk kunnen en willen maken. Van bedrijven met grote klimaatimpact eist ABP een klimaatplan in lijn met Parijs. Het nieuwe klimaatbeleid wordt de komende tijd geïmplementeerd.

Bron
Persbericht ABP

Verder lezen
Regels voor indexatie pensioenen versoepeld
Dekkingsgraad ABP stijgt verder in derde kwartaal van 2022
ABP maakt pensioenpremies en indexatie 2023 bekend