26 oktober 2022

Dekkingsgraad ABP stijgt verder in derde kwartaal van 2022

Werkgeversvereniging WENB
logo ABP765x300px

De waarde van de beleggingen daalt, maar door de hogere rente stijgt de dekkingsgraad.

Voor het derde kwartaal op rij boekt ABP een negatief rendement op haar beleggingen en toch verbetert de financiële positie van ABP ook in het derde kwartaal weer.

In het derde kwartaal van 2022 stijgt de actuele dekkingsgraad van ABP met 1,5% naar 124,2%. De dekkingsgraad geeft de verhouding tussen het beschikbare financiële vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds weer. De stijging van de dekkingsgraad komt - net als in de eerste helft van dit jaar - voornamelijk als gevolg van de stijgende marktrentes.

Door een verhoging van de rente daalt het bedrag dat het pensioenfonds in kas hoeft te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren met 26 miljard euro. De waarde van de beleggingen daalde in het derde kwartaal met 25,8 miljard euro. De daling van de verplichtingen maakte de daling van het vermogen weer goed, zodat de dekkingsgraad per saldo steeg.

Omdat de actuele dekkingsgraad omhoog gaat, stijgt ook de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden) in het derde kwartaal naar 116,4%. De beleidsdekkingsgraad is bepalend bij het oordeel of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden.

In deze dekkingsgraad zijn de gevolgen van de toegenomen levensverwachting al verwerkt. Volgens recente berekeningen van het Actuarieel Genootschap zullen Nederlanders naar verwachting nog langer leven. Dat betekent langer pensioen uitkeren en dus een stijging van de verplichtingen van het pensioenfonds.

Wat kunnen deelnemers van ABP verwachten?
Eind november van dit jaar beoordeelt het bestuur van ABP of en hoeveel de pensioenen in 2023 verhoogd kunnen worden. Daarbij kijkt het fonds eind oktober naar de financiële positie op dat moment en naar de prijsstijging tussen september 2021 en september 2022 (CBS: 12%), waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle groepen deelnemers. Het bestuur bepaalt welke verhoging van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen hierbij past.

Bron: ABP

Lees ook onze eerdere berichten: