16 mei 2023

Gisela Kemna (Twence): "Inclusie bij Twence is praktisch en realistisch"

Marco Sassen
Gisela Kemna 01 - Twence - 765x300px

De WENB hield in het voorjaar van 2022 een enquête over het onderwerp inclusie bij haar leden. HR-adviseur Gisela Kemna reageerde hierop namens Twence.

Gisela: "Sinds die tijd is er binnen Twence meer focus is op het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo wordt gekeken wat er zoal intern gebeurt op dit onderwerp; vervolgens wordt dit in kaart gebracht, hetgeen voor structuur zorgt. Ook wordt er pragmatisch gekeken naar vraagstukken zoals: is er sprake van een glazen plafond?"

Twence vindt dat bij het aannemen van nieuwe medewerkers de beste persoon op de beste plek terecht moet komen, ongeacht leeftijd of geslacht en dat deze medewerker complementair aan het team moet zijn. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de DISC ingezet en stellen we zoveel mogelijk gedragsgerichte vragen.

Bij MVO hoort ook aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Het UWV en de gemeente Hengelo zijn in 2022 uitgenodigd en eerder is er ook meerdere keren contact geweest. Twence geeft uitleg over het werk, de beschikbare banen, dit na een uitgebreide rondleiding. Tijdens die overleggen worden goeie intenties uitgesproken, maar vanuit het UWV en de gemeente komt er geen initiatief, geen vervolg. Ook in het afgelopen jaar heeft Twence aangegeven open te staan voor Oekraïense vluchtelingen.

"Er was geen enkele response", zegt Gisela. Interviewer Marco vraagt zich af: "Wie weet hebben de gemeente en het UWV het erg druk hebben op dit moment?". Gisela: "Dat klopt wel, maar Twence heeft ook jarenlang gesprekken gevoerd met Stichting Vluchtelingenwerk, want technische vaklui komen bijvoorbeeld uit Irak en Syrië. Ook met hen goede gesprekken gehad, maar het bleek dat er geen technische mensen met kwalificatie beschikbaar waren."

Gisela vraagt zich af wat de UWV doelstelling is: het leiden naar werk, of het uitvoeren van de wettelijke kaders? "Bij de eerste doelstelling kun je je voorstellen dat je af en toe flexibeler moet zijn en maatwerk levert. Ook bood Twence het UWV aan te bemiddelen bij tientallen laaggeschoolde functies, waarbij aangenomen werd dat er voldoende mensen in de regio Twente beschikbaar zouden zijn. We hebben niet één reactie van het UWV mogen ontvangen."

Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen soms in beeld via collega’s of via de netwerken van Twence. Wat goed gaat met de betreffende gemeente, zijn afspraken maken over en met die medewerker. Het inrichten van een werkplek voor mensen uit de participatiewet is maatwerk en gebeurt in afstemming met de begeleider van de gemeente en de ambulant begeleider. Taken worden aangepast en begeleiding moet je heel goed inregelen, maar het levert veel op voor deze persoon en voor de directe collega’s. Werkgeluk lijkt misschien iets kleins, maar het straalt af op de gehele organisatie.

Nu het onderwerp arbeidsmarkt toch ter sprake komt: hoe gaat Twence om het tekort aan (jonge) technici?
Gisela zegt dat het tot nu toe goed gaat en dat komt vooral door juiste communicatie gericht op het netwerk van Twence. Zo worden vacatureteksten omgegooid, want jongeren letten vooral op de financiën en de arbeidsvoorwaarden, dus dat komt eerst aan bod, daarna pas de inhoud.

Ook vinden er binnen Twence regelmatig inloopmomenten plaats met koffie-borrelmomentjes, rondleidingen met uitleg over de functies. "We investeren in stageplekken voor jonge talenten. Er is een technisch traineeshipprogramma van 24 maanden, dat momenteel acht deelnemers telt. Tot op heden hebben we al 17 technici in de functie van operator mogen verwelkomen. Dat kost geld, want Twence betaalt de opleiding en de traineeshipplek bovenop de formatie. Je kunt dan wel posters gaan plakken op bedrijfsauto’s, dat je nieuwe collega’s zoekt, maar als je op de snelweg rijdt dan kom je deze boodschap wel 25 keer tegen. Het effect is dus nul", volgens Gisela.

Tegenwoordig kiezen er meer meiden voor techniek; merkt Twence hier al iets van? "Het klopt", zegt Gisela: "Aan de opleiding voor procestechniek nemen steeds meer vrouwen deel. Maar jammer genoeg kiezen zij vervolgens voor de voedingsindustrie en niet voor het werk in de afvalsector." Gisela zit in de projectgroep 'Maak werk van een schonere wereld!' van het O&O fonds GEO. Gisela: "Deze campagne ondersteunt de CAO-afspraak om binnen vijf jaar tien procent meer vrouwen aan te trekken. Maar is dit wel haalbaar? Misschien moet je realistisch zijn en concluderen dat niet àlle doelen haalbaar zijn."

Op de WENB Verenigingsdag bracht Jitske Kramer de volgende stelling: "Iedereen telt mee, het versterkt je team. Diversiteit maakt het team beter." Gisela reageert: "Welke kwaliteit(en) heeft iemand? Het werk bij Twence is in het algemeen hoog-technisch. Je kunt dus niet zomaar iedereen aannemen. Daarbij, in het oosten van het land zijn er minder mensen met een migratie-achtergrond en een technische opleiding. Dan is het logisch dat je dus ook minder mensen kunt aannemen met een migratie-achtergrond." De stelling van Gisela is dan ook: "Inclusie: je doet het op je eigen manier."