09 juni 2022

Maarten Otto: introductie op jaarthema inclusie

Werkgeversvereniging WENB
91_03944_WEB - 765x300px

Onze voorzitter heette ook de Vereniging Werken voor Waterschappen hartelijk welkom en trapte het nieuwe jaarthema af.

Maarten: "Goed om te zien dat de WENB blijft groeien. Logisch ook, want goed werkgeverschap is actueler dan ooit, en dat is waar wij als vereniging voor staan. In de strijd om goed personeel aan te trekken én te behouden is een sterke positie als werkgever een must."

Aftrap van ons nieuwe jaarthema
Maarten stelde dat het jaarthema inclusie onlosmakelijk verbonden is met goed werkgeverschap. Aan de hand van een verhaal over diversiteit en inclusie bij Alliander (opgedaan in de koffiebar) gaf hij ons voorbeelden die doen beseffen dat wij als werkgevers soms niet in de gaten hebben waar de schoen wringt.

Maarten: "Laten wij samen het voortouw nemen en met elkaar in gesprek gaan over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Niet alleen in het belang van onze bedrijven, maar omdat we samen winnen bij een veelzijdige en inclusieve arbeidsmarkt: werkgevers, werknemers en de samenleving als geheel. Dat is waar we als WENB voor staan: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!"

Maarten concludeerde dat er veel radartjes op de juiste manier afgesteld moeten woerden, want inclusiviteit gaat niet vanzelf. De facility manager moet er tijd en energie in stoppen om telkens nieuwe barrista's te trainen en ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Bij recruitment hebben ze ervoor gezorgd dat de dame uit het verhaal zich door de tekst in de personeelsadvertentie uitgenodigd en welkom voelde. De medewerkers van de afdeling communicatie, die inclusie een prominente plek op de website geven en haar mogelijk het laatste zetje gaven om te solliciteren. En de manager, die haar aannam, zag vooral wat ze wél kon, naast haar beperking van slechthorendheid.

Maarten: "Alle radartjes moeten op de juiste manier zijn afgesteld en samenkomen, waardoor deze collega (waarvan ik begreep dat ze het top doet) nu bij ons aan de slag is. Terwijl we haar anders misschien wel waren misgelopen. Inclusiviteit vraagt om aandacht én doorzettingsvermogen. En oog hebben voor waar er onbewuste en ongewilde uitsluiting plaatsvindt."

Drie dingen om diversiteit en inclusie te implementeren in je organisatie

  1. Ten eerste is dat commitment vanuit leiderschap. Oppervlakkige woorden en beloftes zijn onvoldoende. Voor effect, moeten leiders een duidelijk pleidooi voor verandering opbouwen en concrete doelen stellen.

  2. Een op maat gemaakte aanpak. Elk bedrijf, elke cultuur is anders. De koffiebar werkt bij ons, maar misschien niet in uw organisatie. Het vraagt zowel een top down benadering zoals centrale trainingen als een bottom up benadering, waarbij managers geholpen worden om na te denken wie uitgenodigd wordt of voorzitter is van een belangrijke meeting. Belangrijk ook om bij het opstellen van deze aanpak de mensen te betrekken waar het om gaat.

  3. Zorg voor data. Organisaties die top scoren op diversiteit en inclusie, meten over een langere tijd op basis van KPI’s, passen hun beleid aan én houden hun managers ook verantwoordelijk voor de resultaten. Wees niet bang om meetbare doelen te stellen. Dat doen we bij alle andere ambities, dus waarom bij deze dan niet.

Maarten: "Het diversiteitsgedeelte van diversiteit & inclusie begrijpen heel veel managers vaak wel. Ze begrijpen dat het hebben van een divers personeelsbestand belangrijk is voor klanten en van cruciaal belang is om te slagen als bedrijf. Het is het inclusiegedeelte dat hen ontgaat: het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen zijn wie ze zijn, waarbij hun unieke talenten en perspectieven worden gewaardeerd en wat ervoor zorgt dat zij willen blijven."

Foute voetbalhumor
Vervolgens vertelde Maarten een verhaal over een dame die een organisatie heeft verlaten vanwege 'foute voetbalhumor' en schuine grappen.

Maarten: "In een ideale wereld was dit niet gebeurd. Dan had de manager geweten dat dit speelde én er eerder aandacht aan geschonken. Maar in de praktijk blijken we nog niet altijd gespitst op de signalen die aangeven wat belangrijk is voor medewerkers, zowel individueel als collectief. De sleutel tot inclusie is - wat mij betreft - dat je écht leert begrijpen wie je medewerkers zijn. Wie zijn ze, waar liggen hun behoeften, waar zit hun allergie? Wat hebben medewerkers nodig om het beste van zichzelf te kunnen laten zien? Een dominante cultuur moet worden gestransformeerd naar een inclusieve cultuur, waarin plek is voor iedereen."

"We hebben iedereen nodig!"

Inclusief werkgeverschap komt uit de haarvaten van onze bedrijven. En diversiteit en inclusie kunnen absoluut een verrijking voor je organisatie zijn.

Maarten: "We hebben het ook gewoon nodig om succesvol te zijn. Diversiteit en inclusie helpt ons anders naar zaken te kijken en daarmee verandering in gang te zetten. Anders blijf je doen wat je deed, en krijg je wat je kreeg. Het is de update die ervoor zorgt dat je aangesloten blijft bij de grote maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom is dit voor ons zo’n relevant thema.

We hebben iedereen nodig, want we leven in een tijd van grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, woningbouw, zorg en onderwijs. Om ons heen zien we transities in verschillende sectoren – denk aan de energietransitie, maar ook de digitale transitie - die op elkaar ingrijpen en grote impact hebben op de arbeidsmarkt. Er is niet één arbeidsmarktvraagstuk, er zijn meerdere arbeidsmarktvraagstukken: in de techniek (waar we als WENB nauw bij betrokken zijn, 13.000 technici nodig tot 2026), maar ook in de zorg, ICT, onderwijs en veiligheid.

Nog nooit was de personeelskrapte zó groot: 133 vacatures per 100 werklozen, werkloosheid 3.5%, volgens het CBS). Dit betekent dat we iedereen nodig hebben en we ons extra moeten inspannen om vrouwen, zij-instromers en mensen met een migratieachtergrond aan ons te binden. Dit vraagt om een diverse en inclusieve werkomgeving, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. En waar door een veelheid aan perspectieven en achtergronden goede ideeën écht tot wasdom komen."

Lees verder op pagina 3 (van 4)