25 januari 2024

Reinier Rutjens: 'Toekomstige organisatie van werk'

Reinier Rutjens
Reinier Rutjens 025 - 765x300px

In een tijd waarin technologische vooruitgang en arbeidskrapte samenvallen, zetten we binnen de WENB het volgende jaarthema centraal: 'De toekomstige organisatie van werk'.

Een boeiend thema dat niet compleet is zonder oog te hebben voor de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op werk.

“AI en/of mensenwerk? Het draait allemaal om balans.”

Ruimte voor creativiteit en de noodzaak van leercultuur
We lezen veel over de (vaak terechte) risico’s van AI voor werkenden: voor de bescherming van de privacy, voor de inhoud van het werk of voor het verlies aan banen. Vorige week becijferde het IMF dat tot wel 60% van de banen beïnvloed worden door AI en waarschuwde voor het risico van toenemende ongelijkheid als gevolg daarvan.

Maar kunstmatige intelligentie biedt natuurlijk ook kansen. Efficiëntieverbeteringen door geautomatiseerde processen en geavanceerde dataverwerking zullen niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook ruimte creëren voor werknemers om zich te richten op taken die veel creativiteit en menselijke vaardigheden vereisen. Dan kan de kwaliteit van werk verhogen.

Daarnaast zie ik kansen om de vaardigheden van werknemers te verbeteren en aan te passen aan de steeds veranderende digitale realiteit. Investeren in bijscholing en het bevorderen van een cultuur van continue leren zijn cruciale elementen om medewerkers voor te bereiden op de verschuivende eisen binnen de arbeidsmarkt. Niet voor niets organiseerden wij afgelopen week een webinar over leercultuur.

Bewaken van inclusie en sociale verantwoordelijkheid
Natuurlijk brengt AI ook uitdagingen met zich mee. Zo vind ik dat we op zoek moeten naar balans zodat menselijke aspecten niet verloren gaan in het streven naar efficiëntie. Het behouden van een gezonde balans tussen automatisering en menselijke betrokkenheid zal een constante uitdaging zijn.

Ik heb ook wel zorgen over het ethisch verantwoord gebruik van AI. We moeten uiteraard voorkomen dat technologische vooruitgang ten koste gaat van privacy, diversiteit en gelijkheid op de werkvloer. Het is belangrijk om een organisatiecultuur te bevorderen waarin technologie wordt ingezet als een middel om inclusie en sociale verantwoordelijkheid juist te versterken in plaats van te verzwakken. Zo blijkt ons thema van vorig jaar, inclusie, dus ook sterk verbonden met dit technologische aspect van ons huidige jaarthema.

Volgens mij draait de toekomstige organisatie van werk om het smeden van een goede relatie tussen mens en AI. Door kansen te grijpen en maar ook de risico’s en uitdagingen scherp te benoemen én aan te pakken. Zo creëren we een arbeidsomgeving die niet alleen efficiënt en geavanceerd is, maar ook menselijk en inclusief.

Nadenken over 'de toekomstige organisatie van werk' betekent het verkennen van nog veel meer onderwerpen zoals behoud en inzet van medewerkers, eigen regie en bijhorend leiderschap. Maar ook werktijden, wendbaarheid en vitaliteit in een moderne arbeidsrelatie. Genoeg stof tot nadenken en uitwisselen met elkaar dit jaar!