Cao Waterschappen

Onze adviseur voor de sector: Arjan Guijt

Waterkwaliteit testen - 765x300px
Waterkwaliteit testen - 765x300px Sector Waterschappen - 80px

De Vwvw realiseert een cao voor de medewerkers van de waterschappen en de daaraan gelieerde organisaties.

Actuele cao en thema's

Voor actuele cao-teksten en het archief verwijzen we je graag naar de website van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw).

De Vwvw onderhandelt voor een cao en wil proactief en interactief verbinden met alle medewerkers bij alle leden. De vereniging bestaat, naast haar leden, uit een bureau, een bestuur, een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap en een cao-onderhandelingsdelegatie.

De lopende cao Werken voor waterschappen 2023 geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor meer dan 14.000 medewerkers van de leden van de Vwvw. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht.

Leuk en uitdagend werk willen we allemaal. Maar wat betekent dit op het gebied van goed werkgeverschap? De Vwvw is met de vakbonden FNV en CNV (en het A&O fonds Waterschappen) aan de slag met verschillende thema's om daarmee bij te dragen aan goed werkgeverschap:

  • arbeidsmarkt
  • banenafspraak
  • collectieve zorgverzekering
  • functiewaardering
  • in-, door- en uitstroom
  • integriteit
  • pensioen
  • thuiswerken

Meer weten over de cao Waterschappen?

Neem dan contact op met Arjan Guijt.