Wij delen kennis en ervaringen

Expertsessie 'Aan de slag met vitaliteit in de praktijk'

Op donderdagmiddag 15 april 2021 organiseren we vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' een expertsessie voor leden van de WENB en de WWb. Tijdens deze online sessie gaan we na hoe je directie, teamleiders en technische vakmensen enthousiast krijgt om aan de slag te gaan met hun vitaliteit.

CrossOver expertsessie aan de slag met vitaliteit 930px

Dit doen we aan de hand van vier concrete initiatieven waar werkgevers mee aan de slag zijn gegaan. Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR-professionals die beleid voor gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid ontwikkelen en implementeren.

Het doel van deze sessie is het delen van kennis, good practices en ervaringen om de (mentale) vitaliteit bij technische vakmensen te vergroten.

De volgende vragen zullen o.a. aan bod komen:

 • Hoe kom ik tot laagdrempelige acties voor vitaliteit, hoe pak ik dat aan?
 • Welke interventies voor meer vitaliteit slaan goed aan bij technische vakmensen in de buitendienst?
 • Hoe organiseer ik draagvlak voor vitaliteit bij onze directie of MT?
 • Hoe equiperen we onze teamleiders om het gesprek aan te gaan over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?
 • Welke taal zet vakmensen aan tot vitaal gedrag en hoe integreer ik vitaliteit in onze gesprekscycli?

In 2020 heeft de WENB in samenwerking met CrossOver diverse initiatieven opgezet om de (mentale) vitaliteit bij technische vakmensen te stimuleren. Hiermee is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan, vooral ook bij medewerkers in de buitendienst. Graag delen we deze inzichten met al onze leden.

Over de expertsessie
Wil je graag van andere HR-professionals horen wat hun bevindingen zijn om met vitaliteit bij technische vakmensen aan de slag te gaan? En ben je benieuwd met welke belemmeringen je te maken kunt krijgen en waar kansen liggen voor enthousiasme en draagvlak voor implementatie? Neem dan deel aan deze online expertsessie:

 • De sessie begint met een interactieve kennismaking, kennis en praktische tips die geleerd zijn uit de verschillende initiatieven.

 • Vervolgens gaan we in vier breakout-sessies uiteen, waarin werkgevers de 'learnings' van een specifiek initiatief delen:
 1. Talentenscan: Jeroen de Zoete, Senior Projectmanager DI bij VodafoneZiggo, vertelt hoe deze 360 graden feedbacktool binnen hun organisatie geïmplementeerd is. Vanuit de afdeling HR van het bedrijf Meerlanden zal iemand vertellen over hun inzet van de Talentenscan.
 2. Slimste Handen Toolbox: Henk van Driel en Deniz Akdag, teamleiders bij Eneco, vertellen hoe zij de inzet van de toolboxes in hun team hebben ervaren en hoe HR een rol kan spelen in een succesvolle implementatie van de toolboxes.
 3. VitaliteitsCrossOver: Irene Muylkens, senior HR Adviseur bij Attero, vertelt hoe het hen gelukt is om de directie mee te krijgen om dwars door de organisatie met vitaliteit aan de slag te gaan.
 4. Zes zonder stress: Margriet de Vries, teamleider bij Waterbedrijf Groningen, vertelt over haar ervaringen met dit initiatief. Haar team ging de challenges aan tijdens de eerste pilot, in het najaar van 2020.
 • We sluiten plenair af en delen de hoofdbevindingen. Tevens inventariseren we de mogelijke interesse voor deelname aan initiatieven in de toekomst.

Natuurlijk is er tijdens deze expertsessie gelegenheid voor het stellen van vragen en is er ruimte voor inbreng van eigen ervaringen en behoeften.

Wil je alvast meer weten over de vier initiatieven? Download de 'onepagers' via de activiteitenkalender van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal',

Doelgroepen
HR-professionals die beleid voor gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid ontwikkelen en implementeren.

Datum en aanmelding
Deze expertsessie vindt plaats op donderdag 15 april 2021, van 15.00 tot 16.30 uur.
Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier?
Je opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Na je aanmelding ontvang je een automatische reply (voor ontvangst) en ongeveer een week voor de sessie ontvang je per e-mail de specifieke agenda, informatie over de expert-sprekers en een deelnamelink voor de online tool 'Zoom'.

Datum en tijdstip:
2021-04-15T15:00:00 2021-04-15T16:30:00
Locatie:
(online m.b.v. de tool 'Zoom')
Adres:
Aanmeldperiode:
2021-03-01T14:15:00 2021-04-13T12:00:00

Let op!
Nadat je op de knop 'aanmelden' hebt gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin het scherm verschijnt.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465pxaantrekkelijk, meetbaar en zichtbaar

Deze expertsessie komt voort uit het innovatielab van het meerjarenprogramma Fit & Vitaal en is mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.