07 april 2022

Principeakkoord cao GEO 2022-2024

Werkgeversvereniging WENB
sector-geo

De cao-partijen hebben op 31 maart 2022 een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao GEO.

De partijen leggen het akkoord in de komende twee weken met een positief advies ter instemming voor aan hun leden. Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat van de cao GEO 2022-2024:

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 2 jaar en loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

Loonafspraken

  • 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%;
  • 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%;
  • 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%;
  • 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%;
  • Verder wordt met ingang van 1 januari 2023 in het PAB de eindejaarsuitkering verhoogd van 3,25% naar 3,5%.

Afspraken over andere onderwerpen

Ook zijn afspraken gemaakt over hoe we de onderste salarisschalen willen belonen en over andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. Deze gaan over we wendbaarheid en flexibele inhuur willen organiseren, duurzame inzetbaarheid, hoe we werkdruk willen aanpakken en reiskosten- en thuiswerkregelingen.

Meer weten?

Heb je vragen over dit caoproces, neem dan contact op met Rien Buikema.
Een overzicht met de gemaakte afspraken vind je in de protocolafspraken.