27 april 2022

Definitief akkoord cao GEO 2022-2024

Werkgeversvereniging WENB
sector-geo

Twee weken geleden hebben de cao-partijen een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao GEO.
De leden hebben hiermee nu ook ingestemd zodat het cao-akkoord definitief is en kan worden toegepast.

Eerder hebben wij je geïnformeerd over de belangrijkste punten van het cao-akkoord. Deze tref je hieronder nog een keer aan:

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar en loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

Loonafspraken

  • 1 april 2022: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%;
  • 1 november 2022: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%;
  • 1 april 2023: verhoging van het schaalsalaris met 3,0%;
  • 1 november 2023: verhoging van het schaalsalaris met 0,5%;
  • Verder wordt met ingang van 1 januari 2023 in het PAB de eindejaarsuitkering verhoogd van 3,25% naar 3,5%.

Afspraken over andere onderwerpen
Ook zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop we de onderste salarisschalen willen belonen en over andere belangrijke arbeidsvoorwaarden. Deze gaan over hoe we wendbaarheid en flexibele inhuur willen organiseren, duurzame inzetbaarheid, hoe we werkdruk willen aanpakken en reiskosten- en thuiswerkregelingen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rien Buikema, adviseur werkgeverszaken van de WENB.

Bekijk het overzicht met de protocolafspraken. Later komt ook de nieuwe cao-tekst beschikbaar.