23 februari 2022

Cao-afspraken sector NWb: de stand van zaken

Werkgeversvereniging WENB
sector-nwb

Nu er weer een aantal afspraken uit het cao-akkoord zijn afgerond, is het opnieuw tijd voor een korte update.

In december kon je al een terugkoppeling lezen van de gezamenlijke visie op duurzame inzetbaarheid die de werkgevers en vakbonden met elkaar gemaakt en besproken hebben in het kader van de cao Netwerkbedrijven. Een belangrijk thema, gezien de uitdagingen waarvoor we in de sector staan.

Kaders RVU-vrijstelling
De werkgevers en vakbonden hebben op sectorniveau kaders voor toepassing van de RVU-vrijstelling afgesproken. Aan de hand van deze kaders kunnen werkgevers met individuele medewerkers maatwerkafspraken maken, waarbij de RVU-vrijstelling als instrument wordt ingezet. Lees meer over deze kaders.

De RVU vrijstelling is een tijdelijke, fiscale maatregel waarmee de overheid voor werkgevers de drempel verlaagt om met medewerkers financiële afspraken te maken over eerder stoppen met werken. De maatregel is bedoeld voor oudere medewerkers die minder dan 3 jaar verwijderd zijn van hun AOW-leeftijd, maar die niet in staat zijn om tot hun AOW datum te blijven werken. De tijdelijke RVU-vrijstelling geldt tot en met het jaar 2025.

Andere afspraken uit het cao-akkoord Netwerkbedrijven 2021-2022
Een update:

  • Bij de drie grote netbeheerders, Alliander, Enexis en Stedin worden pilots voorbereid en/of uitgevoerd gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst. De bedrijven in de sector zullen de ervaringen die hiermee worden opgedaan in een later stadium met elkaar delen;
  • In april 2022 start een onderzoek naar het hoge ziekteverzuim in de groep monteurs ouder dan 50 jaar die niet meedraaien in de wacht- en storingsdienst. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de oorzaken van het hoge ziekteverzuim;
  • De tekst van de cao NWb 2021-2022 is in december gepubliceerd;
  • Op 17 februari spraken de werkgevers en vakbonden met elkaar over het Sectoraal Sociaal Plan. Het huidige Sectoraal Sociaal Plan loopt af op 1 juni 2022. De partijen spraken over duurzame inzetbaarheid en kaders voor het geval een Sociaal Plan nodig is;
  • De Vitaliteitsregeling loopt tot 1 juni 2022. Voor 1 juni 2022 nemen de partijen een beslissing of de regeling wordt verlengd en zo ja, of deze wordt aangepast.