Wij delen kennis en ervaringen

Thema's

Binnen de WENB focussen wij op de 'triple arbeid': de thema's arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Onderstaand schema geeft weer hoe deze zich tot elkaar verhouden en welke andere thema's we binnen onze vereniging momenteel volgen.

WENB_visual_C_themas

De adviseurs van de WENB volgen de ontwikkelingen binnen tien thema's: