Sector PLb

Onze adviseur voor de sector: Irma Visser

sector-plb
sector-plb Sector PLb 80px

Bij de WENB zijn 28 bedrijven verenigd in de sector Energie Productie- en -leveringsbedrijven (PLb). Deze bedrijven produceren elektriciteit, gas of warmte. Ook verhandelen zij energie. Zij hebben samen ongeveer 9.000 medewerkers in dienst, die onder de cao PLb vallen.  Bij het grootste bedrijf gaat het om bijna 2.500 medewerkers, bij het kleinste bedrijf om vier medewerkers.

Op weg in de energietransitie

De bedrijven binnen de sector PLb produceren elektriciteit, gas en/of warmte en/of kopen en verkopen energie. Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame bronnen en CO₂-arme energievoorziening, heeft ieder bedrijf een eigen rol. Want ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt, hebben we stroom nodig en moeten we voorzien in de vraag daarnaar. De transitie naar een duurzaam energiesysteem van veilig, schoon, zeker, duurzaam en betaalbare energie is in volle gang en blijft dat in de komende jaren.

De sector PLb is maatschappelijk relevant, vanwege haar cruciale rol in de energietransitie, waarbij bovendien de basisbehoefte naar energie wordt veiliggesteld. De sector vindt het adaptief vermogen van zowel de bedrijven als werknemers belangrijk en investeert daarom innovatie en voortdurende ontwikkeling en scholing. De sector staat voor goede arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers en betekenisvol werk.

Cao’s en thema’s

De ambitie van de sector voor de cao, is een cao, die:

  • past bij de ontwikkelingen binnen de snel veranderende sector;
  • oog heeft voor de diversiteit van de bedrijven: groot, klein, productie, retail;
  • recht doet aan de diversiteit van de werknemers onderling en rekening houdt met de verschillen in arbeidsmarktpositie en arbeidsomstandigheden;
  • de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap stimuleert;
  • als minimum-cao eenvoudig en transparant is.

Lees de cao PLb

Vertegenwoordiging

Binnen de WENB vertegenwoordigt Cindy Kroon (Vattenfall Nederland) de sector PLb. Tineke de Wolff (Eneco) is de voorzitter van de werkgeversonderhandelingsdelegatie. Het voorzitterschap van het directeurenoverleg vindt roulerend plaats onder de deelnemers aan het directeurenoverleg.

Onze bedrijven
De bedrijven in de sector PLb (ledenlijst WENB)

Meer weten over wat WENB voor de sector doet?

Neem dan contact op met Irma Visser.