17 januari 2023

Spaarnelanden verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt

Pim Beljaars
2021-HM-prullenbakken legen - 765x300px

Via Wijkteams in Haarlem gaan Wajongers aan de slag.

Marike van Lith werkt als Social Recourses Management (SRM) adviseur bij Spaarnelanden en is verantwoordelijk voor de wijkteams. Met deze wijkteams geeft Spaarnelanden inhoud aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid rondom het thema inclusie. Haar persoonlijke betrokkenheid bij inclusie komt ook doordat zij een zoon heeft met een taalontwikkelingsbeperking.

Marike: “Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Er moet vooral gekeken worden naar wat iemand wel kan, in plaats van niet. Kijk naar ieders kwaliteiten en zet ze in.”

Zij vertelt wat de wijkteams doen en hoe ze tot stand zijn gekomen: “Zeven jaar geleden zijn er vijf wijkteams speciaal opgericht om invulling te geven aan de SROI verplichting richting de opdrachtgever. Bij Spaarnelanden werken zo’n 300 mensen. In een ROI afspraak met de aandeelhouders gemeenten Haarlem en Zandvoort staat dat ze 5% van de aanneemsom moeten besteden aan ROI. Alleen al met de wijkteams voldoen ze voor een groot deel aan die verplichting.

De wijkteams bestaan uit vier tot acht medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een heel proces geweest om deze teams te laten integreren in de organisatie. Zij werken ondersteunend, met veelal ongeschoold werk, voor ‘specialisten-teams BOR en Afval en Grondstoffen’. Het werk bestaat onder meer uit het opruimen van bijplaatsingen bij containers, papierprikken en helpen bij snoeien en schoffelen. Bij Spaarnelanden merken we dat ook de instroom van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt moeizaam is. Momenteel werken er mensen met bijstand, WIA, Wajong, psychiatrische en verslavingsachtergrond en statushouders in de wijkteams. Het zijn vooral Wajongers. De instroom droogt op door onder meer de arbeidsmarktkrapte.”

Marike geeft aan dat doorstroom zowel binnen het bedrijf als daarbuiten plaatsvindt. Een voorbeeld van binnen het bedrijf: “een wijkteammedewerker haalt zijn (groot) rijbewijs en wordt chauffeur. Een aantal medewerkers heeft een permanente plek in het wijkteam gevonden omdat er voor hen geen doorstroom inzit. Nog altijd lopen we bij Spaarnelanden tegen zaken aan in de samenwerking. Er wordt niet altijd positief aangekeken tegen collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

“We zien echter ook veel succesverhalen. Bijvoorbeeld een man die 15 jaar thuis heeft gezeten en nu na een langzame opbouw van uren en arbeidsritme oppakken vol trots 32 uur aan het werk is in het wijkteam. Het succes van de wijkteams zit hem in vooral in de coaching (jobcoach) en begeleiding door de leidinggevenden die hier training voor hebben gekregen. Onder andere coaching van kwetsbare medewerkers en informatie over diverse aandoeningen hebben ertoe geleid dat deze man weer aan het werk is.”

Als onderdeel van die begeleiding bellen de voormannen om 7 uur mensen uit hun bed als ze er niet zijn. Er is wel een hoog verzuim in deze doelgroep. De No Risk polis bij ziekte is hier een uitkomst. Het komt nauwelijks voor dat er afscheid wordt genomen van een wijkteammedewerker vanwege disfunctioneren. De teamleiders gaan ver in hun ondersteuning en aansturing. Er wordt ook bij plaatsing goed bekeken in welk wijkteam een medewerker (met een bepaalde beperking) het beste past.”

“We hebben het beleid dat er bij ons voor iedereen een plek is in onze organisatie, ongeacht je achtergrond, ervaring, etc. We willen inclusief ondernemen en hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om iedereen een werkplek te bieden.” - Spaarnelanden

Buiten de organisatie wordt ook gewerkt aan inclusie. Dit betekent samenwerken met en betrekken van de bewoners van Haarlem en Zandvoort. Er zijn binnen Spaarnelanden vele initiatieven, zoals geveltuintjes en de wijk schoonhouden, en die zullen ook komend jaar verder vorm krijgen. Bewoners worden actief betrokken bij het schoonhouden van hun stad en kunnen zich hiervoor aanmelden via de website of afvalcoach/relatiebeheer.

Foto Marike van Lith Spaarnelanden