03 juli 2023

Sectoroverleg werkgevers NWb en vakbonden

Werkgeversvereniging WENB
sector-nwb

Vanwege de economische situatie en koopkrachtontwikkelingen gingen de werkgevers en de vakbonden in de afgelopen maanden met elkaar in gesprek over een aanvullende loonsverhoging.

Deze week spraken de werkgevers en de vakbonden elkaar opnieuw naar aanleiding van de vraag een aanvullende loonafspraak te maken. Oftewel een extra loonstijging bovenop de vorig jaar overeengekomen salarisverhoging van 4% per 1 januari 2023 en de eenmalige uitkering van 1.250 euro bruto in oktober 2022.

De cao NWb 2023 is een kortlopende cao en eindigt aan het einde van dit jaar. Dit betekent dus dat cao-partijen sowieso over niet al te lange tijd met elkaar aan tafel zouden gaan om te onderhandelen over de nieuwe cao voor 2024.

Past de voor 2023 gemaakte loonafspraak nog wel voldoende bij de huidige omstandigheden? Dat was de vraag die op tafel lag. De werkgevers wilden hier ook de nieuwe cao voor 2024 bij betrekken, door een deel van de voor 2024 bestemde structurele loonsverhoging al in 2023 toe te kennen. Dat zou betekenen dat de medewerkers dit jaar een tweede structurele loonsverhoging zouden ontvangen en meteen bekend zou zijn wat de verhoging in 2024 zou zijn.

In dit licht, was het aanvullende voorstel van de werkgevers voor 2023 een structurele verhoging van een nominaal bedrag per maand, per 1 oktober 2023. Afhankelijk van je salaris en in welke schaal je werkt, zou dit voor de lagere schalen gemiddeld een verhoging rond de 6% per maand betekenen en voor de hogere schalen zo’n 2% per maand.

Helaas konden de werkgevers en de vakbonden nog geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de structurele loonsverhoging voor 2024. De onderhandelingen over de cao NWb 2024 vervolgen partijen na de zomer. Zodra daarover meer bekend is, informeren we je verder.