17 april 2023

Overleg werkgevers NWb en vakbonden

Werkgeversvereniging WENB
Enexis - bestek lezen - 765x300px

Eind augustus 2022 bereikten de werkgevers en de vakbonden een akkoord over de nieuwe cao NWb 2023, die loopt tot het einde van dit jaar. De cao-partijen maakten vorige week de tussenbalans op.

Afgelopen week hebben de werkgevers en de vakbonden in de netwerksector elkaar alvast gesproken. In een oriënterend gesprek zijn onder andere de economische situatie en de koopkrachtontwikkeling aan bod geweest. Beide partijen voelden de behoefte om over deze onderwerpen vinger aan de pols te houden in de periode tussen de onderhandelingen over de huidige en de nieuwe cao.

De vakbonden hebben een oproep gedaan een aanvullende loonafspraak te maken. De werkgevers en de vakorganisaties spraken ook over de invulling van gezamenlijke cao-onderzoeken naar de effectiviteit van het DI-budget en (in het kader van diversiteit en inclusie) meer keuzemogelijkheden in de feestdagenkalender. In vervolg op dit gesprek zullen in de komende periode een aantal zaken verder worden onderzocht en uitgewerkt. In het tweede kwartaal van dit jaar spreken de cao-partijen verder.

De cao voor netwerkbedrijven (NWb) is een overeenkomst tussen de vakbonden en de werkgeversorganisatie WENB. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van de grote netwerkbedrijven: Alliander, Enexis en Stedin. De kleinere netwerkbedrijven vaardigen samen één vertegenwoordiger af. Stedin HR-directeur Janneke Gökemeijer is de voorzitter van de werkgevers. De werknemers worden vertegenwoordigd door de vakbonden FNV en CNV. Zodra er meer bekend is publiceren we dit op deze website.

Naar de rubriek cao NWb