23 maart 2023

Hans Smeitink, HR manager over Diversiteit & Inclusie bij Veolia

Werkgeversvereniging WENB
Hans Smeitink - 765px - te close

"D&I is een belangrijk en veelomvattend thema, dat vraagt om continue aandacht."

Veolia is met haar energienetwerken actief op het gebied van warmtenetten onder andere in Brabant, Twente en Leeuwarden. Naast energie richt Veolia zich op circulaire economie en water. Veolia Nederland heeft in totaal zo’n 650 medewerkers, verdeeld over verschillende bedrijven door heel Nederland. Van o.a. papier en plastic verwerken tot beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties en industriële faciliteiten. Wereldwijd telt Veolia 220.000 medewerkers.

Diversiteit en inclusie
Deze thema's staan bij Veolia hoog op de agenda. Ook vanuit het hoofdkantoor in Parijs. Naast veiligheid en compliance is D&I een belangrijk thema binnen Veolia. In Nederland richt Veolia zich vooral op het aandacht vragen voor D&I en bewustwording.

Veolia heeft wereldwijd verschillende platformen voor D&I ‘WeDo’ genaamd. Ook Veolia Nederland neemt deel aan een WeDo-platform. Hierop vindt kennisuitwisseling plaats over D&I, zoals vooroordelen en best practises.

In Nederland heeft het management dit jaar tijdens de managementdagen, de zogenaamde connectorsdagen, een ‘Unconcious-Bias-Game’ gespeeld. Na een korte introductie van een specialist op dit gebied zijn verschillende teams in drie rondes uitgedaagd, waar de nodige vooroordelen in het spel verborgen zaten die ze moesten ontwijken. Na het spel volgde een plenaire nabespreking. Het zet aan tot denken, bewust worden van je eigen vooroordelen, die iedereen heeft, maar vaak onbewust. Erg leerzaam.

Doelgroepen in beeld
Vanuit de gebruikelijke personeelsinformatie is een aantal doelgroepen in beeld, zoals leeftijd en geslacht. Binnen Veolia zie je dat er afdelingen zijn die voornamelijk uit mannen van middelbare leeftijd bestaan. Maar ook afdelingen met een grote mate van diversiteit en inclusie. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt valt er echter niet veel te kiezen en is het vinden van een geschikte kandidaat al een hele uitdaging. Reden temeer om aandacht te geven aan D&I!

Wat zou beter kunnen op het gebied van D&I?
Dat is een moeilijke vraag. D&I is een veelomvattend thema. Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan of behouden van een goede D&I cultuur vraagt continue aandacht binnen alle geledingen van het bedrijf.