30 januari 2023

Een nieuw Sociaal Plan voor de sector Netwerkbedrijven

Gabriëlle Verberne
Logo's WENB en vakbonden

Het kan gebeuren. Je werkgever reorganiseert en die reorganisatie heeft gevolgen voor jou. Een Sociaal Plan is er dan voor jou als vangnet én om je te ondersteunen bij het vinden van ander werk.

Tijdens de onderhandelingen over de cao NWb 2023 in augustus maakten werkgevers en vakbonden al de inhoudelijke afspraken over een nieuw Sociaal Plan. De tekst is nu klaar. Waarom er een nieuw Sociaal Plan is gemaakt en wat het inhoudt, lees je in dit bericht.

Waarom een nieuw Sociaal Plan?
De arbeidsmarkt is krap en er is een structureel tekort aan technici. Heb je dan toch een Sociaal Plan nodig? Ja. Want er kunnen reorganisaties nodig zijn die gevolgen hebben voor het werk van medewerkers. In het nieuwe Sociaal Plan ligt nog meer de nadruk op het vinden van ander werk, dat kan ook intern zijn. Daarvoor biedt het plan ook meer keuzemogelijkheden. Je maakt zelf keuzes met je toekomstbudget. Voor keuzes die het vinden van ander werk vergroten, krijg je extra budget.

Drie fasen
Het Sociaal Plan heeft drie fasen.

  1. In de Interne fase bereidt je werkgever de reorganisatie voor. Ook het adviestraject met de ondernemingsraad vindt in deze fase plaats. Je krijgt ondersteuning om je voor te bereiden op ander werk of op een andere functie. Bij interne sollicitaties krijg je voorrang. Deze fase duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden.

  2. Word je boventallig, dan kom je in de boventalligheidsfase. Je kiest met je toekomstbudget op welke manier je aan de slag wilt voor de volgende stap in je loopbaan. Je kunt bijvoorbeeld tijd kopen waardoor je nog wat langer in dienst blijft. Dit kan in combinatie met werk-naar-werk begeleiding of outplacement. Tijdens de boventalligheidsfase voer je jouw keuzes oftewel doelen uit. De doelen waar je uit kunt kiezen zijn:
  • Tijd kopen
  • Werk-naar-werk begeleiding of outplacement
  • Uitbetaling van (een deel van) je toekomstbudget
  • Tegemoetkoming op een lager salaris elders
  • Tegemoetkoming op vervroegd pensioen
  • Eigen bedrijf starten of zzp’er worden

De boventalligheidsfase duurt maximaal twaalf maanden.

  1. Heb je aan het einde van de Boventalligheidsfase geen ander werk gevonden, dan volgt de Externe fase. Je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en een eventueel dan nog resterend deel van je toekomstbudget wordt uitbetaald. Afhankelijk van je gemaakte keuzes kun je recht hebben op een WW-uitkering en de na- en bovenwettelijke WW-uitkering op grond van de cao NWb.

Meer informatie
De tekst van het sectoraal Sociaal Plan vind je hier en hier veel gestelde vragen en antwoorden.