16 mei 2022

Voorbereiding nieuwe cao voor sector NWb

Werkgeversvereniging WENB
sector-nwb

Het motto voor onderhandelingen nieuwe cao: samen, sneller, resultaat!

Dit is de ambitie van de cao-partijen om te komen tot de nieuwe cao NWb per 1 januari 2023. De huidige cao loopt aan het einde van dit jaar af. De cao-partijen zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao aan het voorbereiden. Hoe willen cao-partijen dit gaan doen?

Samen
Het doel van cao-partijen is om een aantrekkelijke sector te zijn, waarin mensen graag willen werken en met een positieve instelling bijdragen aan het realiseren van de energietransitie. Daarvoor ontwikkelen werkgevers en vakbonden een gemeenschappelijke visie op de netwerksector voor de komende jaren.

Deze visie is het kompas voor de nieuwe en daaropvolgende NWb-cao’s. Met de ambitie dat werken binnen onze sector betekent: werken aan maatschappelijk relevant werk, veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en veilig, vitaal en vanuit vakmanschap te werken om met energie de energietransitie te realiseren. Uit de gemeenschappelijke visie volgen de belangrijke onderwerpen voor nu en in de komende jaren, waarover de cao-partijen met elkaar afspraken maken.

Sneller
Vervolgens gaan werkgevers en vakbonden samen aan de slag om de belangrijke onderwerpen voor de komende cao samen inhoudelijk voor te bereiden. Dat betekent dat we, met de input van medewerkers, gedurende een half jaar in een aantal sprints van een enkele weken samen gericht aan de belangrijke onderwerpen gaan werken. Op deze manier maken we snelheid richting de slotonderhandelingen en hebben we voor het einde van het jaar duidelijkheid over de nieuwe cao NWb per 1 januari 2023.

Resultaat
De cao-onderhandelingen zijn op deze manier niet het begin maar het slot van een langer proces, waarin de onderwerpen inhoudelijk al zijn voorbereid. In de slotfase ligt de focus dan alleen nog op die punten die partijen in het voorbereidende proces als onderhandelpunten hebben benoemd.

Wat betekent deze aanpak voor de Vitaliteitsregeling en het Sectoraal Sociaal Plan?
Beide regelingen hebben een looptijd tot 1 juni 2022. Om rust te creëren en duidelijkheid te bieden naar de medewerkers verlengen cao-partijen zowel de Vitaliteitsregeling als het Sectoraal Sociaal Plan nog één keer ongewijzigd tot en met 31 december 2022. De cao-partijen nemen de regelingen mee in het nieuwe cao-proces.

Concreet betekent dit dat cao-partijen, aan de hand van de gemeenschappelijke visie, de komende maanden met elkaar in gesprek gaan over het al dan niet voortzetten en/of het aanpassen van de Vitaliteitsregeling als onderdeel van de nieuwe cao. Ook gaan de partijen met elkaar in gesprek over een nieuw plan voor de opvang van sociale gevolgen van reorganisaties.