29 augustus 2022

Resultaat nieuwe cao NWb: 4% structureel en eenmalig 1.250 euro

Werkgeversvereniging WENB
thema-arbeidsvoorwaarden

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe cao NWb per 1 januari 2023. De cao heeft een looptijd van 12 maanden. 

Op 1 januari 2023 worden de salarissen met 4% verhoogd. Daarnaast ontvangen alle medewerkers volgende maand (oktober) een eenmalige uitkering van € 1.250 bruto op basis van een fulltime dienstverband.

Partijen zijn trots op dit resultaat omdat hiermee ruim voor het einde van de looptijd van de huidige cao duidelijkheid wordt geven over de structurele salarisverhoging volgend jaar. Daarnaast is het gelukt om ook voor dit jaar nog iets extra’s te doen in de vorm van een eenmalige uitkering.

Met deze afspraken laten de netwerkbedrijven zien dat ze grote waardering hebben voor het werk en de inzet van de collega’s. En dat het een aantrekkelijke sector is om in te werken én te komen werken. Bovendien vinden de bedrijven het belangrijk dat er in de huidige turbulente tijden snel duidelijkheid komt over de nieuwe sector-cao. Daarmee wilden ze niet tot het einde van dit jaar wachten.

Uiteraard is er niet alleen gesproken over salaris, maar is er ook overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen voor een nieuw Sectoraal Sociaal Plan. Bovendien wordt de Vitaliteitsregeling verlengd en worden deze opengezet voor parttimers. Een afspraak over diversiteit en inclusie is ook onderdeel van het pakket. De details van deze en alle andere afspraken lees je in het onderhandelaarsakkoord.

Vervolg
De vakbonden leggen het resultaat van het onderhandelaarsakkoord met een positief advies voor aan hun leden. De stemtermijn loopt tot en met 11 september 2022. Werkgevers en vakbonden presenteren het resultaat gezamenlijk in een onlinebijeenkomst op dinsdag 6 september 2022 van 12.00 tot 13.00 uur. Wil je hierbij zijn, meld je dan aan. De uitslag van de stemming is op maandag 12 september bekend. Als een meerderheid van de leden instemt met het resultaat, is de nieuwe cao een feit.