28 april 2022

Interview met Robin Kok (De Normaalste Zaak) over inclusie

Werkgeversvereniging WENB
Robin Kok - De Normaalste Zaak - 765x300px

Voor ons jaarthema inclusie werkt de WENB samen met De Normaalste Zaak. Robin Kok is adviseur bij De Normaalste Zaak. Wat ziet zij aan ontwikkelingen op het gebied van inclusie?

Waarom is het onderwerp zo belangrijk?
“Inclusie is belangrijk! En specifiek inclusieve werving en selectie. Ik vind het belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen die dat wil en kan, in staat is om te werken. Op dit moment is dat niet het geval. We moeten leren creatiever naar functies en taken te kijken en ervoor zorgen dat bepaalde structuren, zoals binnen werving en selectie, objectief zijn.”

Wat is De Normaalste Zaak?
De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van meer dan 700 bedrijven en organisaties die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen. Werkgevers die partner zijn van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie: groeien naar een inclusieve organisatie. Wij brengen werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen.

We organiseren praktijktafels en inputsessies waar we met en bij de (lokale) overheid knelpunten aankaarten en samen naar oplossingen zoeken. Wij streven onder meer naar eenvoudige, uniforme, landelijke regelingen die gebaseerd zijn op vertrouwen. Dit doen we ook door bij te dragen aan pilots en projecten die de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt aantrekkelijker en zoveel mogelijk drempelvrij maken.

Ook leden van de WENB zijn partner van De Normaalste Zaak, kijk naar één van de goede voorbeelden van Alliander. Andere partners zijn Circulus-Berkel, Engie Services Nederland, Essent, Area Reiniging, Evides, Indaver, Meerlanden, Spaarnelanden, PreZero Recycling, Renewi, Stedin, Twente Milieu, Vattenfall, VodafoneZiggo, Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterbedrijf Groningen.

Wat doe je bij De Normaalste Zaak?
“Ik leid communities of practice over inclusieve werving en selectie. In dit traject krijg je twee trainingen over drie interventies die je toe kan passen om inclusief te werven en objectief te selecteren. Eind juni en begin september starten we weer met een (gratis) traject waar organisaties aan deel kunnen nemen. Daarnaast leid ik een open netwerk over gelijke kansen (waar o.a. al een goed voorbeeld vanuit Alliander en Vodafone Ziggo werd gedeeld). Ook ondersteun ik individuele organisaties op het gebied van inclusie.”

Waarom is het netwerk De Normaalste Zaak zo belangrijk?
“Ik kan hier idealistische argumenten geven, maar ik denk dat het heel simpel is: we hebben iedereen nodig. De arbeidsmarkt verandert en de werkgevers van de toekomst moeten in staat zijn een organisatie te creëren waar iedereen zich welkom voelt. En iedereen moet de kans krijgen om basis van zijn of haar talenten en motivatie op de arbeidsmarkt mee te doen.”

Welke ontwikkelingen zie je?
“We zien al langere tijd dat werknemers en consumenten het steeds belangrijker vinden dat een organisatie bijdraagt aan een betere maatschappij. Inmiddels merken we dat organisaties dit willen concretiseren naar inclusieve arbeidsvoorwaarden, objectieve werving en selectie en het creëren van banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Veel organisaties willen van elkaar leren om inclusiever te worden. We zien dat werkgevers ook meer en meer realiseren dat zij door het werk anders te organiseren beter kunnen aansluiten op de mensen die nog wel beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.”

Wat zou je aan de collega’s in de sector mee willen geven? Wat staat werkgevers te doen?
“Inclusief worden of zijn is een langdurig en continu proces. Het gaat over bewustwording van je eigen vooroordelen, flexibel naar functies leren kijken en de structuren in je organisatie zo opzetten dat iedereen een gelijke kans heeft. Begin klein en zoek ondersteuning bij elkaar of bij partners van De Normaalste Zaak. Samen maken we Nederland steeds inclusiever.”

WENB gaat aan de slag met inclusie!
“We zijn bij de Verenigingsdag All Inclusive op 3 juni aanwezig. Dus meld je aan! Je kan al starten door (gratis) deel te nemen aan onze community of practice over inclusieve werving en selectie.

Verder gaan we samen met de WENB aan de slag om dit jaar een programma op inclusie aan te bieden aan de leden. Daarom is het belangrijks dat de voorverkenning die aan de expertisegroepen is gestuurd wordt ingevuld. Zo hebben we een beeld waar we jullie het beste mee kunnen helpen. En als laatste natuurlijk de oproep om je aan te sluiten als partner bij De Normaalste Zaak om elkaar te helpen op weg naar inclusief werkgeverschap.”

Meer informatie over De Normaalste Zaak of e-mail aan Robin.