04 november 2022

Gezamenlijk aanvalsplan tegen tekort aan technici

Werkgeversvereniging WENB
Overhandiging aanvalsplan special

Vanochtend hebben de gezamenlijke techniekbranches (WENB, FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de MetaalUnie) samen met VNO-NCW het Aanvalsplan Techniek aangeboden aan de ministers van Economische Zaken, Klimaat en Energie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken.

Door het nijpende tekort aan technisch geschoolde vakkrachten, dreigt de uitvoering van de energietransitie en de woningbouwopgave vast te lopen. Dit is een gemeenschappelijk probleem dat vraagt om een gemeenschappelijke oplossing, waarbij we over sectoren heen moeten denken én doen. Met dit aanvalsplan nemen we het initiatief om het structurele tekort van 60.000 technici in Nederland aan te pakken. Hierbij zetten we in op meer instroom door o.a. nieuwe doelgroepen aan te trekken, het behouden van talent door carrièreswitches in de techniek te stimuleren en het technisch onderwijs te versterken.

Maarten Otto, voorzitter van de WENB
“Dit is de eerste keer dat de grote werkgeversorganisaties in de techniek, bouw, industrie en energie een gezamenlijke aanpak voor de personeelstekorten in de techniek lanceren. En de aanwezigheid van maar liefst vijf ministers geeft aan dat dit onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Om dit probleem effectief aan te pakken, moeten we gezamenlijk en grootschaliger inzetten op het werven, opleiden en behouden van technisch talent. Dit betekent dat we onze leden willen vragen om actief mee te doen om het plan verder in te vullen – juist omdat zij dicht bij de uitvoeringspraktijk staan en ervaren welke projecten en maatregelen impact hebben om de arbeidsmarktkrapte aan te pakken. Samen krijgen we nog meer voor elkaar”.

Minister Adriaansens geeft namens het kabinet aan dat zij het heel belangrijk vinden: "Dat we hier met vijf bewindspersonen zijn is meer dan een symbool! We moeten een verandering teweegbrengen, want er ligt een uitdaging waar wij met z'n allen voor staan in het kader van verduurzaming."

Hoe nu verder?
De verdere invulling van het aanvalsplan wordt binnenkort in samenspraak met onze leden uitgewerkt. Hierover organiseren we binnenkort een bijeenkomst. Het aanvalsplan is hier te vinden, evenals de samenvatting hiervan en het persbericht.

Voor vragen, suggesties of ideeën over het Aanvalsplan, kan je contact opnemen met adviseur arbeidsmarkt Marinika Knoef.