13 september 2022

Nieuwe cao voor sector energie-netwerkbedrijven!

Werkgeversvereniging WENB
thema-arbeidsvoorwaarden

De meerderheid van de vakbondsleden van FNV en CNV heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Daarmee is de nieuwe cao NWb, die per 1 januari 2023 gaat gelden, een feit.

Een belangrijke stap, want we willen als sector aantrekkelijk zijn in de huidige schaarse arbeidsmarkt om gezamenlijk de energietransitie mogelijk te maken.

De eenmalige uitkering van € 1.250,- bruto bij een fulltime dienstverband wordt uitbetaald met het salaris van oktober. Deze eenmalige uitkering geldt ook voor uitzendkrachten en is een aanvulling op de huidige cao. Op 1 januari 2023 worden de salarissen structureel met 4,0% verhoogd.

Daarnaast wordt de vitaliteitsregeling verlengd en open gezet voor parttimers. Verder vervalt de voorwaarde uit de huidige cao dat een medewerker minimaal 1 jaar in dienst moet zijn om in aanmerking te komen voor de vergoeding van 70% van het minimumloon over de onbetaalde uren ouderschapsverlof (artikel 7.7 lid 1 van de cao NWb). Ook aan de afspraak over diversiteit en inclusie gaan we verder invulling geven. De details van deze en alle andere afspraken lees je in het onderhandelaarsakkoord.

Vervolg
In de komende periode wordt de huidige tekst van de cao aangepast, zodat op 1 januari 2023 de volledige cao beschikbaar is. Ook het nieuwe sectoraal sociaal plan en de vitaliteitsregeling zullen op die datum gepubliceerd worden.