Wij delen kennis en ervaringen

Aankondiging onderzoek naar werkdruk in sector GEO

De cao-partijen hebben afgesproken om een verdiepend onderzoek te doen naar de ervaren werkdruk in de sector GEO. Een aantal medewerkers ziet het verminderen van de werkdruk als belangrijkste voorwaarde om duurzaam inzetbaar te worden. Medewerkers en leidinggevenden van de GEO-bedrijven zullen uitgenodigd worden om aan het onderzoek deel te nemen!

Synergie

Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van dit onderzoek. Er is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, die bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden. Ook wordt er een geschikt onderzoeksbureau geselecteerd om dit onderzoek op een goede wijze te kunnen uitvoeren.

Het is de bedoeling dat het werkdrukonderzoek in de komende maanden uitgevoerd wordt, zodat de eerste onderzoeksresultaten in de zomer van 2019 beschikbaar kunnen komen.

Uw organisatie doet toch ook mee?
Om meer inzicht te krijgen in de omvang en aard van de ervaren werkdruk, heeft het O&O fonds de medewerking van de bedrijven hard nodig. We hopen dat de bedrijven de deelname van hun medewerkers en leidinggevens aan het onderzoek willen stimuleren. De begeleidingscommissie denkt na over manieren waarop zij de bedrijven hierin kan faciliteren.

Meer weten?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties om dit onderzoek succesvol te laten verlopen, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager duurzame inzetbaarheid.