Wij delen kennis en ervaringen

Ons centrale thema voor dit jaar: 'Arbeidsverhoudingen 2025'

Vanaf 'Route 2020', die we nu een paar jaar volgen, kijken we alweer iets verder. Samen met de leden verkennen we dit jaar de routes die leiden naar de arbeidsverhoudingen van de toekomst. De wereld verandert snel en de ontwikkelingen verlopen soms onstuimig; vandaar onze associatie met een schip dat door woelige baren zijn weg baant. Recht tegen de wind in zeilen is kansloos, maar verder is alles mogelijk. Wij vragen de leden: "Welke koers kies jij?"

 

De arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt zijn transitie. Het overleg tussen de sociale partners op landelijk niveau verloopt al enige tijd moeizaam. Dat leidt tot vertraging in het oplossen van vraagstukken op sociaal gebied die urgent zijn, zoals het ontslagrecht, flexibele contracten, pensioenregelingen en de problematiek rond zware beroepen. De oplossingen moeten recht doen aan nieuwe wensen, maar ook passen bij de geldende waarden en normen. Een hele uitdaging!

De arbeidsmarkt verandert en er ontstaan meerdere vormen van flexibele arbeid, al dan niet gebaseerd op een arbeidsovereenkomst. De diversiteit van arbeidsvormen en -wensen neemt in hoog tempo toe. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaardelijke afspraken: wie zijn de gesprekspartners, hoe komen afspraken tot stand en waar worden deze vastgelegd? Knellen de huidige overlegstructuren en modellen?

Verkenning van visies en ervaringen
Bovenstaande vragen proberen wij dit jaar te beantwoorden, samen met de leden. We denken dat een nieuwe definitie van arbeidsverhoudingen noodzakelijk is. Daarmee kunnen we nadenken over een nieuwe balans in arbeidsrelaties. Voor een effectieve arbeidsvoorwaardenvorming en een toekomstbestendige cao is draagvlak nodig. De rol van de vakbonden verandert; hoe representatief zijn zij voor de werknemers in onze sectoren? Komen er door de veranderende arbeidsverhoudingen en arbeidsrelaties andere overlegpartners voor arbeidsvoorwaarden in beeld?

We willen onderzoeken hoe de arbeidsverhoudingen van de (nabije) toekomst eruit kunnen zien. Vervolgens willen we inventariseren wat we nodig hebben om de gewenste verhoudingen te realiseren. Hiervoor hebben wij op 14 februari een enquête uitgezet, waarmee we een beeld krijgen van de huidige situatie en hetgeen er onder de leden leeft. En van de impact van ontwikkelingen op de bedrijven en de toekomstscenario’s waarmee zij rekening houden.

Welke koers kiezen wij als vereniging?
Na de eerste verkenning en bespreking van mogelijke scenario’s tijdens het jaarcongres op 7 juni proberen we gezamenlijk te focussen op de meest relevante ontwikkelingen en trends. Zien we al een verschuiving in de bestaande arbeidsverhoudingen? Vanzelfsprekend delen we de uitkomsten van de enquête en de conclusies uit een aantal diepte-interviews met leden via deze website.

Meer informatie of feedback?
Heeft u vragen over arbeidsverhoudingen of suggesties voor de invulling van ons jaarthema, neemt u dan contact op met Reinier Rutjens, directeur WENB.