Wij delen kennis en ervaringen

Salaristabellen sector GEO: Garantiebanen en ID-banen per 1 juli 2018

De bedragen voor het Wettelijk Minimum Loon (WML) worden per 1 januari en 1 juli van het jaar aangepast. Per 1 juli 2018 wordt het minimumloon met de 1,03% verhoogd. De nieuwe salaristabellen gelden voor bedrijven in de sector 'Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO, voorheen: 'Afval & Milieu').

tabel 3aBijlage 3A

Dit betekent voor de loontabellen ID- en Garantiebanen per 1 juli 2018 het volgende:

  • De tabel ID-banen wordt geïndexeerd op basis van de verhoging van het WML per 1 juli 2018 (bijlage 3A Regeling ID-banen).
  • De tabel garantiebanen wordt geïndexeerd op basis van de verhoging van het WML per 1 juli 2018
    (zie bijlage 3B Loonschaal garantiebanen, artikel 4 en 6, hieronder)

tabel 3b - artikel 4 en 6Bijlage 3B


Meer weten?
Heeft u vragen over bovenstaande informatie, neemt u dan contact op met Irma Visser.