Wij delen kennis en ervaringen

Definitief akkoord nieuwe cao Netwerkbedrijven 2018-2021

Er is een nieuwe cao NWb! De vakbonden FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat dat op 28 november 2018 werd bereikt.

logo's FNV CNV en WENB

De looptijd van deze nieuwe cao is 36 maanden: van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021.

Wat betekent dit voor de medewerkers?
De medewerkers ontvangen nog voor de Kerst een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto. De salarissen worden structureel verhoogd met 8%:

  • op 1 januari 2019 met 3,0%;
  • op 1 mei 2020 met 3,0%;
  • op 1 januari 2021 met 2,0%.

Het Persoonlijk Budget van 18,0% en de daarbij horende wijzigingen in de cao gaan in op 1 januari 2020. De vitaliteitsregeling en het sociaal plan gaan in op 1 mei 2019. Van deze regelingen worden de details nog uitgewerkt.

De cao-partijen bespreken de komende maanden deze en nog enkele andere thema’s die per 1 mei 2019 in de cao NWb worden verwerkt. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Download de cao-tekst (pdf)

Download het onderhandelingsresultaat (pdf) en lees welke afspraken er voor de nieuwe cao NWb zijn gemaakt.

Download de lijst met veelgestelde vragen (pdf)

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Beljaars.