Wij delen kennis en ervaringen

Nieuwe benchmark verzuim én inzetbaarheid in 2018

Uit de enquête van 2016 bleken onze leden behoefte te hebben aan een vernieuwde en verder uitgebreide benchmark. Daarom introduceert de WENB in 2018 de nieuwe 'benchmark verzuim en inzetbaarheid'. De nieuwe benchmark biedt een onafhankelijke, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige rapportage met relevante HR-kengetallen, waarmee de effectiviteit en het succes van interventies meetbaar wordt. 

Benchmark

Naast rapportages met kwartaal- en voortschrijdende cijfers biedt de WENB in samenwerking met een nieuwe provider tevens een jaarprogramma aan met (online) bijeenkomsten waarin leden inspiratie kunnen opdoen en kennis met elkaar kunnen delen. Met dit aanbod is het mogelijk om het juiste gesprek te voeren over het verhaal achter de cijfers, en hieruit lering te trekken ten behoeve van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid.

Een lage drempel voor kennismaking
De WENB zal de totale kosten van deze nieuwe benchmark in 2018 op zich nemen, zodat de leden uit de verschillende sectoren met deze nieuwe wijze van benchmarking kunnen kennismaken.

Een nieuwe aanbieder
Om de nieuwe benchmark verzuim en inzetbaarheid mogelijk te maken stapt WENB over naar een nieuwe aanbieder, 'Vernet' genaamd. Deze organisatie is specialist in verzuimbenchmarking en bedient 70% van de zorgsector. Zij werken met geautomatiseerde softwarekoppelingen om ruwe (onbewerkte) data uit een personeelsinformatie- of salarissysteem te halen en vervolgens zelf op te bouwen in een eigen database. Zo kunnen zij diverse datastromen standaardiseren en met elkaar vergelijken.

Voor de berekening van verzuim maakt Vernet gebruik van de standaard voor verzuimregistratie (1996). De organisatie is ISO-gecertificeerd als het gaat om de beveiliging van persoonsgegevens.

Download de presentatie 'Benchmark verzuim en inzetbaarheid' d.d. 6 februari 2018 (pdf)

Download de presentatie 'AVG en Vernet' d.d. 8 maart 2018 (pdf)

Download het stappenplan voor aanmelding klantenportaal Vernet (pdf)

Download de toelichting bij aanmelding voor Vernet Kennisnetwerk (pdf)

Mogelijkheden voor aanvullend onderzoek
Tevens biedt Vernet de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te doen, door binnen organisaties ook afdelingen met elkaar te vergelijken; zolang deze groot genoeg zijn om de privacy van medewerkers te kunnen waarborgen.

De WENB maakt gebruik van het instrument dat Vernet al heeft ontwikkeld voor een andere sector, waardoor we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Tegelijkertijd biedt Vernet keuzemogelijkheden in wat we in beeld willen brengen in de vorm van bouwblokken die je als sector zelf kunt kiezen. Ook is het mogelijk om in de toekomst - naar behoefte en in gezamenlijkheid - nieuwe gegevens toe te voegen.

Meer weten?
Heeft u vragen over de nieuwe benchmark verzuim en inzetbaarheid? Neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid bij de WENB.