Wij delen kennis en ervaringen

Gesprekskaart duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden

Veel bedrijven in de sectoren van de WENB en de WWb vragen zich af hoe leidinggevenden een prettig en effectief gesprek over duurzame inzetbaarheid kunnen voeren met hun medewerkers. Welke thema’s kun je ter sprake brengen? En welke concrete vragen kun je stellen zonder dat medewerkers dit als bedreigend ervaren en een goed gesprek niet van de grond komt?

Het jaar 2017 staat voor de WENB in het teken van de dialoog over duurzame inzetbaarheid. In dat kader heeft de vereniging - samen met de WWb - twee themamiddagen georganiseerd voor hun leden, waarin zij samen met stakeholders vanuit de organisaties (HR, OR en lijnmanagement) een aantal vragen geformuleerd hebben, waarmee leidinggevenden met hun medewerkers het gesprek over duurzame inzetbaarheid kunnen aangaan. Hierbij is gebruik gemaakt van het model dat de WENB en de WWb in 2016 met hun leden hebben uitgewerkt omtrent duurzame inzetbaarheid.

Gesprekskaart als handreiking ter voorbereiding van gesprekken
De 'Gesprekskaart Duurzame Inzetbaarheid' (pdf) is scherp af te drukken op A4-formaat, maar komt op A3-formaat beter tot zijn recht. Deze gesprekskaart is ook als instrument terug te vinden in de digitale Wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid.

In de komende maanden onderzoeken we samen met onze leden of deze handreikingen en instrumenten voor duurzame inzetbaarheid volstaan.

Meer weten?

Gesprekskaart

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, projectleider duurzame inzetbaarheid.