Wij delen kennis en ervaringen

Samenwerken & Verbinden: inclusief werkgeverschap blijvend op de agenda

In 2013 zetten WENB en WWb het thema ‘inclusief werkgeverschap’ op de agenda. Project Samenwerken & Verbinden wordt nu afgesloten, maar de aandacht voor banen voor mensen met een beperking blijft.

De AWVN Award ‘Inclusief werkgeven’, die de WENB en de WWb in 2015 ontvingen, behoort tot de hoogtepunten van het project Samenwerken & Verbinden. Maar nog memorabeler zijn de talrijke initiatieven die zestig bedrijven in de afgelopen drie jaren hebben genomen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, zegt Reinier Rutjens, directeur van de WENB en de WWb.

Reinier Rutjens kijkt met voldoening terug op project Samenwerken & Verbinden. “Ik ben bijzonder trots op de inzet van de zestig bedrijven die aan het project hebben deelgenomen.”

Wenb 172

“De WENB en de WWb zijn de enige brancheorganisaties met een AWVN Award in huis. Dat is een duidelijke erkenning van het innovatieve karakter van Samenwerken & Verbinden”, aldus Rutjens. Zestig werkgevers, bij wie in totaal 45.000 werknemers in dienst zijn, zetten zich sinds 2013 in om mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te geven.

De sectorale aanpak is uniek aan de begeleiding en ondersteuning die de WENB en de WWb daarbij bieden. “Dankzij deze aanpak leren bedrijven optimaal van elkaar; ze hebben immers te maken met vergelijkbare taken, werkzaamheden en personeelszaken.”

Intrinsieke motivatie
Als voormalige nutsbedrijven hebben de leden van de WENB en de WWb een sterke binding met de samenleving. “Maatschappelijke betrokkenheid zit in onze genen. Daardoor komt ons streven naar inclusief werkgeverschap voort uit een intrinsieke motivatie”, vertelt Rutjens. “Natuurlijk moeten we aan de afspraken uit het Sociaal Akkoord voldoen. Maar we zijn vooral bezig met inclusiviteit, omdat we willen dat dát de standaard wordt. Die drive is typerend voor onze werkgeversverenigingen.”

Succesfactoren
Het hart voor de publieke zaak is een van de succesfactoren van de aanpak van Samenwerken & Verbinden. “Ook de positieve stimulans en ondersteuning vanuit de brancheorganisaties spelen een rol”, vult Rutjens aan. “Om de gewenste effecten van de Participatiewet te realiseren moeten concrete plannen van aanpak bedacht en uitgevoerd worden. Maar enige ruimte om daarbij je eigen koers te bepalen, is minstens zo belangrijk. Als werkgeversverenigingen schrijven we bedrijven niet voor wat zij moeten doen; we proberen hen te inspireren en zullen desgewenst faciliteren.” Dat gebeurde in de afgelopen jaren al, in de vorm van  bijeenkomsten, congressen, nieuwsbrieven en kennispublicaties.

Resultaten
De 23 deelnemers aan Samenwerken & Verbinden creëerden in de afgelopen drie jaren in totaal 225 werkplekken voor mensen met een beperking. Daarmee is de kwantitatieve doelstelling van het project precies behaald. Maar dat cijfer is voor Rutjens niet het belangrijkste resultaat: “Het gaat erom dat de deelnemende bedrijven zelf bepalen op welke manier zij inclusief werkgeverschap vormgeven.

Natuurlijk signaleren wij als kennisorganisaties de relevante maatschappelijke, politieke en juridische ontwikkelingen; we ondersteunen onze leden vervolgens bij het oppakken van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Maar al onze activiteiten - zoals het delen van goede voorbeelden - zijn er in essentie op gericht om kennis en kunde over te brengen, waarmee bedrijven zélf besluiten kunnen nemen over de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.”

Lees ook over de ervaringen van projectleider Iko Kakes