Michel Versteeg

Communicatieadviseur, webmaster

Expertise: communicatieadvies, beheer websites, begeleiding projecten en producties

Michel 049 - 765x300px
Michel 156 - 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Sinds het begin van 2016 werk ik als communicatieadviseur voor de WENB, de WWb en de O&O fondsen. Ik houd me bezig met alle vormen van communicatie die door de organisatie worden ingezet: o.a. corporate - en projectplatforms, gevoed door een CRM-systeem met mogelijkheden voor nieuwsbrieven 'op maat', audiovisuele producties en events. Samen met de adviseurs en het team van de backoffice denk ik na over nieuwe acties en verschijningsvormen.

Sinds mijn afstuderen in 1992 heb ik voor uiteenlopende organisaties en in verschillende rollen de communicatie georganiseerd. Als account director bij adviesbureaus en als communicatieadviseur of projectleider bij dienstverleners, in de breedste zin van het woord. Vaak draaide het primaire proces om kennis, techniek, logistiek en mensen, met producten of advisering als resultaat. Samen optrekkend met directieleden en collega's van marketing, sales, kwaliteitszorg, business intelligence en HR mocht ik bijdragen aan mooie projecten en veranderingsprocessen.

Mijn ambitie

Ik heb al vaker voor verenigingen gewerkt en de dynamiek is steeds weer anders. Culturen, onderlinge verhoudingen, gedeelde en verschillende visies: het vraagt altijd wat onderzoek en experimenteerwerk om uit te vinden wat de mensen drijft. En waardoor zij zich laten verleiden om deel te nemen aan dialogen. De beste oplossingen ontstaan tenslotte door interactie. In mijn geval: over uw organisatie, werk, ambities en eventuele problemen, om te bekijken hoe communicatie processen kan verbeteren of versnellen.