Marco Sassen

Adviseur Subsidieverwerving

Expertise: financiën WENB, subsidies, O&O fondsen

Marco Sassen 765x300px
Marco Sassen 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Na 20 jaar werken voor de WENB, de WWb en de O&O fondsen in verschillende hoedanigheden is financiën altijd het centrale punt geweest in mijn werkzaamheden, taken en projecten. In de afgelopen jaren werkt het bureau WENB aan een gestage uitbreiding van de dienstverlening. Dit zorgt ook voor uitbreiding van de financiële werkzaamheden zoals administreren, begrotingen en verantwoordingsadministratie.

Iedere betrokkene, zowel extern als intern, in het uitgebreide netwerk van WENB heeft recht op de juiste financiële informatie, afgestemd op behoefte en betrouwbaar. De uitdaging zit in het overzicht behouden van alle betrokken organisaties, dwarsverbanden, budgetten, oude- en nieuwe afspraken. Focus is hierbij onontbeerlijk; fouten maken moet zoveel mogelijk uitgesloten worden. Ook bij subsidies is financiën een constante factor, bij de aanvraag (begrotingen), de uitvoer van het project (administreren) en het indienen van de einddeclaratie in combinatie met een controle (verantwoording).

Ambitie en visie

Nog steeds is er discussie over de zin en onzin van subsidies en het aanvragen ervan. Daarmee ligt dit 'maatschappelijke sturingsinstrument' elke keer weer onder het vergrootglas van politici en critici. Het aanvragen en uitvoeren van subsidieprojecten brengt daardoor een extra verantwoordelijkheid met zich mee.

Dit laatste past gelukkig bij de bedrijven die bij de WENB en de WWb zijn aangesloten; zij staan van oudsher dicht bij de maatschappij. Als subsidiemogelijkheden zich aandienen voor het ontwikkelen en opleiden van medewerkers, dan worden sectoren en bedrijven hierop gewezen. Samen zullen we bepalen of het aanvragen van externe financiering noodzakelijk is voor de te behalen doelen.