Wij delen kennis en ervaringen

Ledenservice

De werkgeversvereniging WENB zorgt dat haar leden zich kunnen ontwikkelen tot topwerkgevers. Dat doen we door samen te werken aan constructieve arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden, effectieve belangenbehartiging en door kennis te delen, te verrijken en toepasbaar te maken.

WENB_visual_C_themas

Onze leden ontvangen uitnodigingen voor bijeenkomsten over de thema's die wij volgen, maar ook over nieuwe mantelcontracten, producten en diensten waarvan zij tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik kunnen maken.

10 REDENEN OM LID TE ZIJN
 1. U bent verzekerd van aantrekkelijke en moderne (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden;
 2. U heeft een marktconforme CAO, afgestemd op de nieuwste wettelijke regels;
 3. U hoeft geen afzonderlijke afspraken te maken met individuele werknemers.
  Wilt u toch bedrijfsgerichte afspraken maken, dan is dat mogelijk binnen de CAO;
 4. U kunt aanhaken bij mantelovereenkomsten, die vaak goedkoper zijn dan individuele regelingen;
 5. U kunt ondersteuning krijgen bij het inrichten van uw beleid rond het thema duurzame inzetbaarheid;
 6. U kunt deskundige hulp inroepen bij het aanvragen van subsidies;
 7. Zaken die u als individueel bedrijf niet of moeilijk kunt realiseren (zoals: opleidingen, actualiteitensessies en sectorale projecten) kunt u gezamenlijk aanpakken;
 8. Uw werkgeversbelangen worden behartigd door een professionele vertegenwoordiger in diverse geledingen.
  Denkt u hierbij aan VNO-NCW, VSO, ABP en UWV;
 9. Met uw vraagstukken rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht kunt u terecht bij de adviseurs van de WENB;
 10. U maakt deel uit van een netwerk voor het uitwisselen en delen van informatie en heeft toegang tot het WENB Ledennet.

LID WORDEN?

Als uw organisatie zich bij de WENB wil aansluiten dan kunt u dat kenbaar maken aan Micheline Tiemessen, directiesecretaresse.

Meer informatie over de contributie

Download de statuten (pdf)

Download het huishoudelijk reglement (pdf)

Download onze corporate brochure (pdf)


Voor meer informatie over de contributie die verbonden is aan het lidmaatschap van de WENB kunt u contact opnemen met Reinier Rutjens, directeur van de WENB.

WENB_visual_D_actiteiten_diensten
BUREAU WENB

Het servicebureau van de WENB zet zich ervoor in de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Hiervoor is een 'Service Level Agreement' (SLA) opgesteld, dat de dienstverlening door het bureau WENB beschrijft. Het SLA is bedoeld om de 'klant-leverancierrelatie' tussen het bureau en de leden te versterken en de service professioneel te organiseren en te borgen.

Het bureau ondersteunt, faciliteert, adviseert en informeert de leden. De adviseurs en medewerkers van het bureau behartigen de collectieve belangenbehartiging van de vereniging op het gebied van:

 • concurrerende arbeidsvoorwaarden;
 • constructieve arbeidsverhoudingen;
 • en de daarmee samenhangende beleidsterreinen.

Het servicebureau van de WENB voert het secretariaat van de vereniging.