Wij delen kennis en ervaringen

Webinar Lerend Netwerk Fit & Vitaal: 'Mentale weerbaarheid' (middag)

Tijdens dit webinar delen we inzichten en bieden we handvatten, over hoe je als werkgever de mentale gezondheid van werkenden kunt bevorderen.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Werkgevers en leidinggevenden worstelen nog wel eens met de vraag hoe zij mentale problemen van medewerkers kunnen herkennen en bespreekbaar kunnen maken. En ook welke interventies zij kunnen bieden, aan zieke medewerkers, aan risicogroepen van medewerkers, en aan alle medewerkers,
enerzijds om klachten en (langdurige) uitval door mentale problemen te beperken
en voorkomen, en anderzijds om de mentale gezondheid te versterken.

PROGRAMMA

Linda Bolier van het 'Trimbos Instituut' gaat in op wat mentale gezondheid en de relatie met werk is, welke ziektebeelden er zijn, wat bedrijven aan interventies kunnen bieden, en hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden om mentale problemen te signaleren en bespreekbaar te maken.

Ook vertellen enkele psychologische dienstverleners over hun aanpak aan de hand van casuïstiek.
Het complete programma van deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk; houd deze pagina dus in de gaten! De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan deskundigen en kennis en ervaringen met elkaar te delen.

DOELGROEPEN

Dit webinar is bedoeld voor (beleids)adviseurs HR, specialisten gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, OR en lijnmanagement.

Meer weten?
Het 'Lerend Netwerk Fit & Vitaal' maakt deel uit van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal', waarbij we ons met de leden dit jaar richten op het onderwerp 'Mentaal Vitaal'. Heb je vragen over het webinar of over het meerjarenprogramma, neem dan contact op met Floor van den Heuvel.

Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier?
Je opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2020-09-01T13:00:00 2020-09-01T15:30:00
Locatie:
(online)
Adres:
Aanmeldperiode:
2020-01-14T14:00:00 2020-09-01T15:00:00

Let op!
Nadat je op de knop 'aanmelden' hebt gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin het scherm verschijnt.