Marinika Knoef

Adviseur Arbeidsmarkt, Programmamanager 'Future Fit'

Expertise: arbeidsmarkt, programma Future Fit van de opleidings- en ontwikkelingsfondsen

Marinika Knoef 765x300px
Marinika Knoef 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Organisaties zijn aan verandering onderhevig. 'Workplace Innovation' is binnen Europa een ingeburgerd begrip aan het worden. Alle technologische vernieuwingen van de afgelopen jaren brengen niet alleen veranderingen teweeg in ons werk, maar ook in ons leven van alle dag.

Veranderingen hebben invloed op vrijwel elke sector, hoe we ons werk in de toekomst organiseren. 'Human Capital' wordt steeds meer een bepalende factor voor economische groei, innovatie en concurrentieslagkracht. Het boeit mij al jaren hoe je de talenten van mensen kunt behouden, ontwikkelen en vergroten om daarmee de prestaties van de organisatie op een hoger level te tillen.

Ambitie en visie

Hoe gaan we de gigantische uitdaging aan, om nu en in de toekomst voldoende en gekwalificeerd personeel te krijgen en te behouden voor de energiesector! Dat is toch wel de centrale vraag die mij bezighoudt. Vraagstukken die daar bij horen zijn:

  • Hoe zet je optimaal de kennis en kunde van medewerkers in?
  • Hoe speel je soepel in op de veranderingen die op een organisatie afkomen?
  • Hoe bevorder je de vitaliteit, bevlogenheid, het welzijn en de prestaties van medewerkers?
  • Hoe verklein je de mismatch op de arbeidsmarkt?
  • Hoe maak je het technisch onderwijs aantrekkelijk voor jongeren?
  • Hoe zet je maximaal het onbenut arbeidspotentieel in voor de sector?
  • Hoe ziet de employer branding eruit?
  • Wat zijn de benodigde skills voor de toekomst?

Al ruim 25 jaar beweeg ik mij op het snijvlak van mens, organisatie en verandering. Vaak was ik de verbindende kracht achter de strategische samenwerking op de arbeidsmarkt. Ook heb ik een aantal jaren gewerkt als businesspartner voor HR voor voornamelijk technische bedrijven. Door mijn ruime managementervaring kan ik me goed verplaatsen in de uitdagingen die op organisaties afkomen. Door mijn van nature nieuwsgierige- en leergierige aard ben ik benieuwd naar uw unieke verhaal.

Graag ondersteun ik u als Programmamanager Future Fit om de impact van uw organisatie te vergroten door het optimaal aantrekken en inzetten van uw menselijk kapitaal.