Wij delen kennis en ervaringen

Tweede sessie 'Nieuw ontwerp van werk': interne flexibiliteit

"In wat voor sector willen wij werken?" Deze vraag staat centraal  in het nieuw op te richten netwerk “Nieuw ontwerp van werk’. Dit netwerk staat in het teken van het eindrapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de 'commissie Regulering van Werk', dat op 23 januari 2020 is gepubliceerd. Het is bedoeld voor alle geïnteresseerde collega's binnen de aangesloten bedrijven die willen meepraten en denken over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

vignet naar nieuw ontwerp van werk - sq 277px

Tijdens en na het WENB Jaarcongres 2020 hebben we dit onderwerp geïntroduceerd. Hans Borstlap en Piet Fortuin gingen uitgebreid in op de adviezen van de commissie Borstlap. Wij inventariseren hoe onze leden hier tegenaan kijken.

"We moeten in Nederland de bakens verzetten", aldus de 'commissie Regulering van Werk', ook wel de commissie Borstlap genoemd . Werk is essentieel voor de economische welvaart, de maatschappelijke samenhang én ons sociale welbevinden. De adviezen van de commissie behelzen een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.

De commissie formuleert vier vereisten: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid.
Deze vereisten worden ondersteund door een breed fundament, dat zorgt voor bescherming, toerusting en een gelijker speelveld voor alle werkenden. Het rapport geeft vijf bouwstenen en omvat een reeks concrete voorstellen.

De commissie Borstlap geeft richting aan het herontwerp van de regels rond het werk en doet een oproep om hieraan in een brede maatschappelijke alliantie mee te werken. Vanuit de WENB pakken wij deze handschoen graag op!

Wat vinden onze leden vanuit de praktijk van de aanbevelingen? Wat kunnen we zelf oppakken? Wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s? Hoe willen we de externe omgeving beïnvloeden?

Vier sessies
In twee groepen gaan we nader in op de thema's en vragen die uit de enquête onder onze leden naar voren gekomen zijn.
De sessies zijn gepland op:

  • 10 november 2020: thema 'Leercultuur'
    Ochtendsessie, groep A (09.30 - 12.30 uur): "Hoe blijven mensen - gedurende hun hele loopbaan - bezig met hun ontwikkeling en inzetbaarheid?"
    Middagsessie, groep B (13.30 - 16.30 uur): "Wat kunnen we als werkgevers doen om de leercultuur in de sector te bevorderen?"

  • 10 december 2020: thema 'Interne flexibiliteit'
    Ochtendsessie, groep B (09.30 - 12.30 uur): "Hoe kunnen we als sector de interne flexibiliteit vergroten?"
    Middagsessie, groep A (13.30 - 16.30 uur): "Hoe maken we interne flexibiliteit aantrekkelijker voor werkgevers en werknemers?"

De deelnemers zijn inmiddels verdeeld over de verschillende versies, maar mocht je nog willen deelnemen, neem dan contact op met Gabriëlle Verberne of Irma Visser.

Locatie/techniek
Online m.b.v. technische voorziening door 'De Argumentenfabriek'.

Programma van het netwerk
Tijdens een aantal bijeenkomsten inventariseren we dit jaar hoe onze leden vanuit de praktijk tegen deze voorstellen aankijken. En wat dit betekent voor de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en onze toekomstige cao’s? Om zo ook binnen onze vereniging gezamenlijk de bakens te verzetten.

Meer weten?
Heb je vragen over het netwerk of het proces dat we samen gaan doorlopen? Neem dan contact op met Gabriëlle Verberne of Irma Visser.

Datum en tijdstip:
2020-12-10T09:30:00 2020-12-10T12:30:00
Locatie:
De Argumentenfabriek (online)
Adres:
Aanmeldperiode:
2020-06-01T09:00:00 2020-12-10T09:00:00

Voorzieningen

Ja, ik meld me aan voor het Netwerk 'Naar een nieuw ontwerp van werk'