Wij delen kennis en ervaringen

Overzicht netwerken binnen de WENB

De WENB vormt voor haar leden een kennisknooppunt. Wij treffen elkaar in verschillende interne netwerken en wisselen kennis uit. Ook halen we samen kennis en ervaringen van buiten onze vereniging naar binnen.

We hebben netwerken die per sector georganiseerd zijn, zoals directeurenoverleggen en expertisegroepen, maar ook thematische netwerken met leden uit alle sectoren van de WENB, zoals de werkgroep Pensioen. Daarnaast hebben de O&O fondsen ook verschillende netwerken.

Via onderstaande link krijg je een overzicht van onze netwerken, met een toelichting op het doel, de doelgroep en onze contactpersoon voor het betreffende netwerk.

Download het overzicht interne WENB-netwerken (pdf)