Wij delen kennis en ervaringen

Bestuur WENB en overleggroepen

Bestuur van de WENB, vergadering 18 maart 2021

Het bestuur van de WENB komt in de regel vier keer per jaar bijeen. Het bestuur bestaat uit vier vertegenwoordigers van de sectoren: Ingrid Tigchelaar, CFO van HVC Groep namen de sector GEO, Thomas Mulder, HR Director VodafoneZiggo namens de sector K&T, Martijn Hagens, CEO van Vattenfall, sector PLb en Maarten Otto, CEO Alliander van de sector NWB en tevens de voorzitter.

Het bestuur fungeert als een soort Raad van Commissarissen. Binnen onze vereniging zijn namelijk de Directeurenoverleggen verantwoordelijk voor het sectorbeleid, de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en het bepalen van de inzet en het mandaat voor de cao-onderhandelingen. Het bestuur bewaakt de strategische lijn en de ontwikkeling van de vereniging, is verantwoordelijk voor de jaarrekening en begroting en houdt toezicht op de werkorganisatie. De rol van het bestuur is door de vorige voorzitter ook wel vergeleken met het bestuur van een voetbalvereniging: verantwoordelijk voor de (financiële) continuïteit van de vereniging, maar niet voor de opstelling van de elftallen.

In de vergadering van 18 maart bespreekt het bestuur het voorstel voor statutenwijziging en de jaarstukken van 2020 die tijdens de Ledenvergadering van 9 april 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook de voortgang van de nieuwe verenigingsstrategie staat geagendeerd. Daarnaast heeft het bestuur periodiek overleg met bestuursleden van het ABP; dat overleg vindt 22 maart 2021 plaats en wordt in deze vergadering voorbereid. Vanuit de werkorganisatie wordt voor elke bestuursvergadering een terugblik gegeven over de verrichte activiteiten binnen de vereniging. Deze ‘Bestuursrapportage’ wordt ook naar de directeurenoverleggen van de sectoren gestuurd. Voor vragen kun je terecht bij Reinier Rutjens, secretaris van het bestuur en directeur WENB.

OVERLEGGROEPEN

De WENB telt een aantal overleggroepen.

U kunt de informatie over deze groepen alleen bekijken als u ingelogd bent.

Inloggen voor het WENB Ledennet


Algemeen

Bestuur WENB

GEO (Grondstoffen Energie & Omgeving)

Referentiegroep GEO

Kabel & Telecom

Cao-partijen sector Kabel & Telecom