Wij delen kennis en ervaringen

Workshop 'Arbeidsmonitor' en 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Vaak is het niet mogelijk om binnen je eigen organisatie een actueel beeld te krijgen over de resultaten op de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Laat staan dat je zicht hebt op hoe je scoort ten opzichte van de sector of heel BV Nederland. Daarom wil de WENB samen met TNO een 'Arbeidsmonitor' ontwikkelen.

Benchmark

Deze WENB Arbeidsmonitor zal de belangrijkste scores binnen de sectoren van de WENB overzichtelijk presenteren en afzetten tegen resultaten van de sectoren gezamenlijk. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk hoe het ziekteverzuim binnen de sectoren zich verhoudt tot het ziekteverzuim in de andere sectoren.

Tijdens deze workshop zullen we met elkaar - onder leiding van externe experts -  gaan bepalen in welke aspecten van duurzame inzetbaarheid er (meer) inzicht gewenst is. Zo kunnen we de WENB Arbeidsmonitor vormgeven. In de WENB Arbeidsmonitor worden de scores gepresenteerd in overzichtelijke factsheets, die in een oogopslag inzicht geven in de belangrijkste prestatie-indicatoren. Uiteindelijk zijn we daarmee in staat om beter sturing te geven aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Voortborduren op expertise
TNO voert jaarlijks de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit onder alle in Nederland werkende mensen, in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar, dus ook onder medewerkers van de bij de WENB en de WWb aangesloten bedrijven. Hiermee onderzoeken zij de veranderingen van de arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Vanuit deze gegevens kan er een benchmark per sector gerealiseerd worden.

Ook een 'Dashboard voor DI'
Naast het ontwikkelen van een WENB Arbeidsmonitor onderzoeken wij ook de mogelijkheid om een gebruikersvriendelijk 'Dashboard voor DI' te realiseren, waarin elk individueel bedrijf de eigen resultaten van duurzame inzetbaarheid kan aflezen en afzetten tegen die van andere bedrijven (op termijn mogelijk ook met die van buiten de eigen sector).

Naschrift 26-11-2019
Inmiddels is het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid' operationeel

PROGRAMMA

10.00 uur: inloop en ontvangst met koffie
10.30 uur: welkom door Pim Beljaars, senior beleidsadviseur WENB
10.45 uur: presentatie 'Arbeidsmonitor voor WENB en WWb' door Wendela Hooftman (onderzoeker TNO)
12.45 uur: lunch
13.30 uur: presentatie 'Gezondheidsmeter' door Matti Paulissen (Zilveren Kruis)
14.00 uur: presentatie 'Dashboard voor DI' door Tinka van Vuuren (consultant Loyalis en hoogleraar   vitaliteitsmanagement)
15.00 uur: einde bijeenkomst

DOELGROEPEN

Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR professionals die zich bezighouden met de onderwerpen gezondheid & vitaliteit, ontwikkeling & opleiding, employability en tevredenheid van medewerkers.

AANMELDEN

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2019-06-13T10:30:00 2019-06-13T15:00:00
Locatie:
Bureau WENB en WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, Vijverzaal 0.64 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2019-05-20T13:00:00 2019-06-12T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.

Meer informatie
Heeft u vragen over de Arbeidsmonitor, het Dashboard DI of deze workshop, neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager duurzame inzetbaarheid, telefoon: (06) 514 206 03.