Wij delen kennis en ervaringen

Themamiddag Pensioen

Op 15 mei 2018 organiseert de WENB een actualiteitenbijeenkomst over het thema pensioen. Drie gastsprekers geven inspirerende presentaties, over: 'innovatie in werken en pensioen', 'vergroting van pensioeninzicht onder medewerkers van de Politie' (project pensioenambassadeur) en praten u bij over de ontwikkelingen binnen ABP.

Onderwerp 1: Ontwikkelingen ABP

Een presentatie door een Peter Janssen (Pensioenspecialist Bestuursbureau ABP) en Patrick Koimans (Hoofd Public Affairs ABP). Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Financiële ontwikkelingen ABP: korten of uitbreiden van pensioenrechten?
  • Beleggingsbeleid ABP: vergroten van duurzame beleggingen
  • Ontwikkeling pensioenregeling: visie en verwachtingen van ABP ten aanzien van de aanstaande stelselwijziging

Download de presentatie (pdf, inloggen verplicht)

Onderwerp 2: 'Innovatie in werken en pensioen'
door Alwin Oerlemans (Hoofd Pensioenstrategie bij APG)

Werken tot pensioen en daarna goed met pensioen gaat niet meer vanzelf. Met het opschuiven van de pensioenleeftijd en minder opbouw voor pensioen wordt de uitdaging groter voor werkgevers en werknemers om dit te realiseren. Hoe gaan we werknemers in staat te stellen om met plezier en resultaat te werken tot de pensioenleeftijd? Wat is er nodig om een goed pensioen naar de toekomst te borgen? Welke innovaties zijn er nodig om dit tot een succes te maken en welke rol speelt pensioen hierbij?

Download de presentatie (pdf, inloggen verplicht)

Alwin Oerlemans werkt sinds 2006 voor APG, waar hij zich richt op innovatie, business development en strategie. Daarvoor werkte hij voor NIBC, de Thesaurie van het Ministerie van Financiën en de Universiteit van Maastricht. Hij maakt deel uit van de editorial board van Netspar, de redactieraad van Pensioen, Bestuur en Management en Het Verzekerings-Archief. Hij is werknemersvoorzitter van het Personeelspensioenfonds APG.

Onderwerp 3: 'Vergroting pensioeninzicht medewerkers - Project pensioenambassadeur'

Door twee pensioenambassadeurs bij de Politie: Kees Zandbergen en Ronny Tuinier.

Pensioen is voor veel medewerkers een lastig onderwerp. In de afgelopen jaren is er in de pensioenregelingen veel veranderd. Daardoor weten zij niet meer waar zij aan toe zijn, worden onzeker en schuiven besluiten voor zich uit.

In de eenheid Den Haag van de Nationale Politie (6.325 medewerkers) wordt het onderwerp daarom op een laagdrempelige manier onder de aandacht van de medewerkers gebracht. Vijftien medewerkers worden ingezet als 'pensioenambassadeur', onder het motto "collega helpt collega". Zij leggen uit welke keuzemogelijkheden er zijn. Dit gebeurt aan de hand van de pensioengegevens van de betreffende medewerker, door in te loggen op 'MijnABP.nl'. Zo worden medewerkers zich bewust van hun pensioensituatie en maken zij gemakkelijker een keuze over hun pensioendatum.

Download de presentatie (pdf, inloggen verplicht)

Kees Zandbergen:
"Sinds 1980 ben ik werkzaam bij de Politie in en rond Den Haag. Naast het inwerken als (hoofd)agent diverse functies aan de basis binnen 'blauw' vervuld. Vervolgens aan de slag als chef bij bureau Verkeer, Verdovende Middelen, Criminele Inlichtingendienst, Jan Hendrikstraat (binnenstad Den Haag), Conflict- en Crisesbeheersing, Delft, Regionaal Servicecentrum (0900-8844), Infrastructuur en nu Politieprofessie. Vanuit al deze bureaus kennis aan een grote schare collega’s die zich melden voor een gesprek in het kader van MijnABP. De vraag voor de rol van PensioenAmbassadeur, heb ik direct volmondig met 'ja' beantwoord. Een stukje menselijke maat terug in de organisatie na de reorganisatie."

Ronny Tuinier:
In mei 2001 ben ik bij de Politie begonnen bij de salarisadministratie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). In 2015 hield ik me bezig met pensioenen en alles wat daarmee te maken heeft. Ik was betrokken bij de oprichting van project 'PensioenAmbassadeur' en de opleidingen van de pensioenambassadeurs. Vanaf januari 2017 ben ik fulltime coördinator en vorm samen met een collega de 'backoffice' van het pensioenloket. Als pensioenambassadeur heb ik met veel plezier honderden gesprekken gevoerd met collega’s.

Programma

12.30 uur: inloop met lunch
13.00 uur: welkom en inleiding door Reinier Rutjens en Rolf Blankemeijer
13.15 uur: 'Ontwikkelingen ABP' door een lid van het bestuur of het bestuursbureau
14.15 uur: 'Innovatie in werken en pensioen' door Alwin Oerlemans (APG)
15.15 uur: pauze
15.30 uur: 'Vergroting pensioeninzicht medewerkers' door Kees Zandbergen en Ronny Tuinier (Politie)
16.30 uur: afsluiting met netwerkborrel
17.00 uur: einde bijeenkomst

Datum en tijdstip:
2018-05-15T12:30:00 2018-05-15T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB/WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2018-04-25T13:00:00 2018-05-15T10:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.