Wij delen kennis en ervaringen

Online open spreekuur voor HR-professionals (11 en 16 februari 2021)

In 2021 organiseert de WENB samen met Zilveren Kruis twee open spreekuren voor HR-professionals. In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers nogal te verschillen.

Liesbeth Matti en Floor - 600px

Veelgestelde vragen van werkgevers:

 • Hoe kom ik tot een meer preventieve aanpak?
 • Hoe krijg ik steun vanuit de directie of het MT?
 • Hoe gaan medewerkers aan de slag met hun eigen duurzame inzetbaarheid?
 • Welke oplossingen sluiten aan bij onze aanpak voor specifieke doelgroepen?
 • Welke pilots zijn voor ons bedrijf interessant om aan deel te nemen?

Welke financiële middelen zijn beschikbaar?
Naast deze grote diversiteit aan vraagstukken, signaleren we ook dat - mede door de vele personeelswisselingen - HR niet altijd bekend is met de mogelijkheden die het programma Fit & Vitaal biedt. Ook is niet altijd bekend welke faciliterende rol Zilveren Kruis en/of de WENB hierin kan spelen.

Doel van het online open spreekuur
Het spreekuur is bedoeld om in co-creatie tussen HR-professionals, Zilveren Kruis en de WENB:

1. hulpvragen te behandelen op het gebied van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid;
2. na te gaan welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn vanuit de mogelijkheden die het meerjarenprogramma Fit & Vitaal biedt;
3. na te gaan óf en op welke wijze HR hierin verder ondersteund/gefaciliteerd kan worden door de WENB en Zilveren Kruis;
4. vragen over financieringsmogelijkheden te bespreken.

Doelgroepen
Dit online spreekuur is vooral interessant voor HR-professionals die het thema gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid in hun portefeuille hebben.

Werkwijze
Het online open spreekuur is kosteloos voor leden van de WENB en de WWb die gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis.
Dit spreekuur:

 • duurt maximaal 30 minuten per werkgever;
 • vindt online plaats m.b.v. 'MS-Teams'
 • wordt verzorgd door Matti Paulissen en Liesbeth Hooghoudt, adviseurs gezond ondernemen van Zilveren Kruis
  en Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal;
 • gaan we in op jouw vragen, die je voorafgaand aan de sessie kunt inbrengen;
 • wordt in de maanden februari, juni en september 2021 georganiseerd, op twee verschillende data per maand.

Data en aanmelding
Je kunt je nu aanmelden voor een open spreekuur in februari 2021 op één van onderstaande data:

 • Donderdag 11 februari 2021, tussen 13.00 - 14.30 uur (3 blokken, maximaal 3 deelnemers per blok)
 • Dinsdag 16 februari 2021, tussen 13.00 - 14.30 uur (3 blokken, maximaal 3 deelnemers per blok)

Om uitgebreid op jullie hulpvragen te kunnen ingaan worden de aanmelders verdeeld over drie blokken van 20 minuten.
Na een korte pauze krijgen drie nieuwe deelnemers toegang tot het 'spreekuur'. Op elke dag vinden er dus drie sessies plaats.

Tezijnertijd volgen de data en tijdstippen in de navolgende maanden.

Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier?
Je opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Geef bij 'voorzieningen' jouw voorkeur(en) voor dag (en) en tijdstip(pen) aan.

Ter bevestiging ontvang je van Zilveren Kruis een uitnodiging voor deelname via MS-Teams.

Datum en tijdstip:
2021-02-11T13:00:00 2021-02-11T14:30:00
Locatie:
(online, m.b.v. MS-Teams)
Adres:
Aanmeldperiode:
2020-12-07T09:00:00 2021-02-11T17:30:00

Voorzieningen

16 februari 2021, van 14.00 tot 14.20 uur
16 februari 2021, van 13.30 tot 13.50 uur
16 februari 2021, van 13.00 tot 13.20 uur
11 februari 2021, van 14.00 tot 14.20 uur
11 februari 2021, van 13.30 tot 13.50 uur
11 februari 2021, van 13.00 tot 13.20 uur

Let op!
Nadat je op de knop 'aanmelden' hebt gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin het scherm verschijnt.