Wij delen kennis en ervaringen

Netwerkbijeenkomst DI - Benchmark Arbeid en Dashboard DI

Op dinsdag 26 november wijden wij de Netwerkbijeenkomst DI aan de presentatie van de 'Benchmark Arbeid' en het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'. Tijdens deze bijeenkomst worden de sectorale scores gepresenteerd.

Benchmark_oranje

Benchmark Arbeid
De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Vaak is het voor bedrijven niet mogelijk om een actueel beeld te krijgen van de arbeidssituatie in de sector. Daarom heeft de WENB voor haar sectoren en voor de drinkwaterbedrijven een 'Benchmark Arbeid' laten uitvoeren door TNO. Deze rapportage geeft per sector inzicht in de arbeidsomstandigheden en hoe dit beeld zich verhoudt tot de scores van de andere sectoren van de WENB en het Nederlandse gemiddelde.

Vijf thema’s die in deze rapportage aan bod komen:

 1. gezonde arbeidsomstandigheden
 2. verzuim en gezondheid
 3. kennis en vaardigheden
 4. aantrekkelijk werkgeverschap
 5. arbeidsmarktperspectief

Dashboard Duurzame Inzetbaarheid
Ook heeft de WENB een 'Dashboard DI' ontwikkeld, waarin de deelnemende bedrijven hun resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen zien. Deze zijn afgezet tegen de resultaten binnen de eigen sector, alle sectoren van de WENB en van geheel Nederland. Het is een compacte benchmark, die in één oogopslag inzicht geeft in de bedrijfsresultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

In het dashboard worden resultaten weergegeven over:

 1. gezondheid
 2. ziekteverzuimpercentage
 3. ziektemeldingsfrequentie
 4. arbeidsvermogen
 5. arbeidsmarktkansen
 6. werktevredenheid
 7. bevlogenheid

Meer over het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'

Voor wie?

Deze bijeenkomst is vooral interessant voor degenen, die zich bezig houden met of betrokken zijn bij het organisatiebeleid dat zich richt op het menselijk kapitaal van de organisatie, zoals bijvoorbeeld (lijn)management, OR-leden en beleidsadviseurs HR. In de afgelopen periode hebben wij gegevens van de aangesloten bedrijven over bovenstaande onderwerpen verzameld. Heeft uw organisatie niet aan de uitvragen deelgenomen, dan kan het bijwonen van deze bijeenkomst ook zeker waardevol zijn. Per sector wisselen de deelnemers van gedachten over de opmerkelijke bevindingen.

HET PROGRAMMA

13.00 uur: inloop en ontvangst met koffie, thee en cake
13.30 uur: kick-off en toelichting op de Benchmark Arbeid en het Dashboard DI door Pim Beljaars
13.45 uur: presentatie 'Benchmark Arbeid' door Wendela Hooftman (TNO)
14.20 uur: presentatie 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid' door Tinka van Vuuren (Open Universiteit/Loyalis)
15.00 uur: koffie- en theepauze
15.15 uur: presentatie 'Aspecten Gezond Ondernemen' door Matti Paulissen (Zilveren Kruis)
16.00 uur: afsluiting
16.30 uur: netwerkborrel
17.30 uur: einde bijeenkomst

Onderaan deze pagina's vindt u meer informatie over de sprekers.

DOWNLOAD DE PRESENTATIES

AANMELDING

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2019-11-26T13:00:00 2019-11-26T17:00:00
Locatie:
Bureau WENB en WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, zaal 0.70 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2019-10-10T10:30:00 2019-11-25T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.

Op de foto's, v.l.n.r.:

 • Tinka van Vuuren (Open Universiteit/Loyalis)
 • Matti Paulissen (Zilveren Kruis)
 • Wendela Hooftman (TNO)Prof. dr. Tinka van Vuuren
staat met één been in de wetenschap en met één been in de praktijk. Ze is sinds 2010 bijzonder hoogleraar vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland en werkt sinds 2006 ook als senior consultant bij Loyalis, een merk van a.s.r. en adviseert werkgevers over personeelsbeleid.

'Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden', zo luidde de titel van haar oratie in 2011, waarin ze het belang van vitaliteitsmanagement uit de doeken doet. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog en gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers.

Matti Paulissen is Adviseur Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis. Na zijn studie Gezondheidswetenschappen heeft hij zich verdiept in de relatie tussen werk en gezondheid. Zijn missie: organisaties helpen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Wendela Hooftman werkt als onderzoeker bij TNO, waar zij zich bezighoudt met projecten die betrekking hebben op de relatie tussen arbeid en gezondheid. Als Programmamanager Monitoring van Arbeid houdt zij zich onder andere bezig met het verzamelen van cijfers over de kwaliteit van de arbeid, de inzetbaarheid en de gezondheid van werknemers in Nederland.

"Het is belangrijk dat kennis hiervan niet in een bureaulade blijft liggen, maar op een duidelijke en begrijpelijke manier bij de mensen terechtkomt, zodat zij in beweging komen."