Wij delen kennis en ervaringen

Themabijeenkomst subsidies: stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving

Op dinsdagmiddag 12 februari 2019 organiseren de O&O fondsen een bijeenkomst voor de leden van de WENB en de WWb. Vanuit het thema subsidieverwerving kijken we naar 'stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving', omdat de bedrijven in onze sectoren momenteel voor grote veranderingen staan. Deze themamiddag geeft inzicht in ontwikkelingen, trends en voorbeelden van actuele subsidies in een structuur, waardoor de deelnemers beter in staat zijn hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen te koppelen aan een eventuele subsidiemogelijkheid.

Business_case_magenta

Het klimaatakkoord, de circulaire economie, de energietransitie en ambities zoals 'Een leven lang leren' zijn maatschappelijk gezien belangrijke processen die een disruptief effect zullen hebben. Voorheen waren de bedrijven in onze sectoren gewend aan een een redelijk stabiele marktsituatie; nu worden zij gedwongen om serieus na te denken over hun bestaande verdienmodellen.
Hoewel disrupties hen doorgaans voor ingewikkelde vraagstukken plaatsen, brengen deze ook kansen met zich mee. De overheid stelt daar namelijk stimuleringsmaatregelen tegenover, zoals subsidies en fiscale maatregelen.

PROGRAMMA

Het programma duurt van 13.30 tot 15.45 uur en bestaat uit vier delen:

1) Inleiding
door Marco Sassen (O&O fondsen)

De bedrijven van de WENB en de WWb voorzien in een primaire levensbehoefte van de maatschappij: zij zorgen voor water, energie, afvalbeheer en telecomservices. Door deze publieke verantwoordelijkheid ervaren zij meer druk om actief bij te dragen aan het realiseren van bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen dan bedrijven in andere sectoren. In de komende jaren zal er binnen de bedrijven veel veranderen en daarom is er behoefte aan cofinanciering voor het realiseren van veranderprocessen.

2) 'Maatschappelijke bewegingen leiden tot stimuleringsmaatregelen en bepalen de indeling van subsidies'
door Han de Jong (Enexis)

  • Duurzaamheid: klimaat (CO2-reductie) en circulaire economie
  • Innovatie: research & development
  • Scholing en arbeidsmarkt: duurzame inzetbaarheid van medewerkers

3) 'Hoe organiseer en verantwoord je een subsidieaanvraag?'
door Han Hulsbergen (Alliander)

4) 'Wat kan de Subsidie Expertise Groep (SEG) voor u betekenen?'

De sprekers delen voorbeelden en deelnemers krijgen volop de gelegenheid om al hun vragen over subsidies te stellen. De Subsidie Expertise Groep (SEG) binnen de WENB, de WWb en de O&O fondsen zal de aanwezigen erop wijzen dat samenwerking bij subsidies loont. De SEG bepaalt tevens mede de agenda van de O&O fondsen.

AANMELDEN

De bijeenkomst is interessant voor alle medewerkers die betrokken zijn bij subsidieprojecten, zoals: projectleiders, financieel medewerkers, HR-professionals en andere medewerkers. Bevindt uw organisatie zich in een disruptieve omgeving? Bent u bezig met innoveren? En denkt u na over financiering van al die nieuwe activiteiten, dan mag u deze middag niet missen.

Wilt u deelnemen aan dit event, meldt u zich dan aan met behulp van het aanmeldingsformulier. Gebruikt u hiervoor de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2019-02-12T13:15:00 2019-02-12T16:00:00
Locatie:
Bureau WENB, WWb en O&O fondsen
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2019-01-17T16:00:00 2019-02-11T12:00:00

Let op: nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.