Wij delen kennis en ervaringen

Workshop 'Eigen regie op Duurzame Inzetbaarheid'

De WENB en de WWb zetten zich al jaren in om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de verschillende sectoren te bevorderen. De werkgevers faciliteren hen inmiddels op vele manieren, maar uiteindelijk moeten de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen loopbaan gaan nemen. Daarom willen we hen informeren en motiveren om hiervoor keuzes te maken en in actie te komen. Voor sommige medewerkers betekent dit een gedragsverandering die tijd en energie kost. Hiervoor willen wij een tastbaar en eigentijds product voor medewerkers ontwikkelen, dat hen prikkelt en blijft boeien.

Eigen_regie

Help je mee een uitdagende tool voor 'eigen regie' te ontwikkelen?
In een of meerdere workshops bieden we je de mogelijkheid om samen met HR-professionals en leidinggevenden uit andere bedrijven te brainstormen over:

  • de behoeften van medewerkers
  • oplossingsrichtingen
  • ideeën voor producten
  • de do’s and don’ts in de benadering van doelgroepen

De workshops worden begeleid door Tinka van Vuuren, consultant Loyalis en hoogleraar Vitaliteitsmanagement. Samen met Zilveren Kruis heeft zij een model ontwikkeld voor 'Eigen Regie op Gezondheid'.

Waaraan denken wij?
We streven naar een tool die de medewerkers inzicht geeft in mogelijke uitdagingen om hun werkzame toekomst positief te beïnvloeden. Daarbij denken we niet alleen aan de eigen regie op gezondheid en vitaliteit, maar ook aan de eigen regie op leren en ontwikkelen en op hun mobiliteit en loopbaan-ontwikkeling. Deze tool moet vooral interessant zijn voor de groep praktisch geschoolde medewerkers.

Om te realiseren dat medewerkers de regie gaan nemen, is het van belang dat zij weten waarom zij de regie moeten nemen. Maar ook dat zij weten dat dit mogelijk is en ervoor zorgen dat zij dit willen én durven. Aan de werkgeverskant is een houding en cultuur nodig die de medewerkers faciliteert, informeert en uitnodigt om zelf de regie te nemen.

Het product moet gemakkelijk en laagdrempelig zijn en uitnodigen om te doorlopen, te bekijken en/of te doen. In ieder geval is van belang dat rekening wordt gehouden met een korte interesse-spanningsboog van de deelnemers en beperkt aandacht te vragen in de tijd die het vraagt om eraan mee te doen. Daarnaast willen wij iets ontwikkelen wat de meeste praktisch geschoolden aanspreekt.

PROGRAMMA

09.30 uur: inloop en ontvangst met koffie
10.00 uur: aanvang workshop
12.30 uur: afronding workshop met broodjes

DOELGROEPEN

Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR-professionals en leidinggevenden die werken met de groep praktisch geschoolden.

AANMELDEN

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2019-06-18T10:00:00 2019-06-18T12:30:00
Locatie:
Bureau WENB en WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42, kamer 3.64 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2019-05-20T14:00:00 2019-06-17T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze workshop, neemt u dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager duurzame inzetbaarheid, telefoon: (06) 514 206 03.