Wij delen kennis en ervaringen

Algemene Ledenvergadering WENB

Deze online bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor afgevaardigden vanuit bedrijven die zijn aangesloten bij de WENB. In principe zijn dat leden van de directeurenoverleggen of gemachtigden, zoals leden van onze expertisegroepen met mandaat.

WENB_logo2020_306px

Toelichting op de gang van zaken voor de Algemene Ledenvergadering 2021:

1. De WENB Algemene Ledenvergadering vindt online plaats
In de statuten van de WENB staat dat jaarlijks een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden. Gezien de coronamaatregelen kunnen we helaas geen fysieke ALV organiseren. Er is een tijdelijke noodwet die het onder voorwaarden mogelijk maakt een ALV online te laten plaatsvinden, ook als de statuten dit niet faciliteren. Het bestuur van de WENB heeft besloten de ALV online te houden.

2. Voorwaarden voor een ALV online
De ALV moet langs elektronische weg voor leden te volgen zijn. De ALV van de WENB wordt georganiseerd met behulp van het systeem 'MS-Teams'. Als je je aanmeldt voor deze ALV, dan ontvang je hiervoor per e-mail een uitnodiging. De ALV online vindt plaats op vrijdag 9 april van 11.00 tot 12.00 uur.

Aanmelding tot woensdag 7 april 2021 17.00 uur.

Vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda zijn vermeld is mogelijk per e-mail tot uiterlijk vrijdag 2 april 2021. Richt deze vragen aan: info @ wenb.nl
Deze vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord.

3. Quorum
Statutair is bepaald dat alle besluiten van de ALV worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor het benodigde quorum is het noodzakelijk dat de aanwezigen samen 75% van het in totaal door alle leden uit te brengen aantal stemmen vertegenwoordigen.
De WENB werkt met gewogen stemmen. Om te kunnen voldoen aan het statutaire quorum, word je ook dit jaar in de gelegenheid gesteld vooraf de voorzitter of een ander bij de WENB aangesloten bedrijf te machtigen.

4. Machtigen
Zoals gebruikelijk stemmen we tijdens de ALV, ook nu. In een fysieke vergadering vaak bij acclamatie. Dat doen we in deze Teams-sessie ook. Daarom is het handig (ook voor het benodigde quorum) dat als je niet in de gelegenheid bent om online aanwezig te zijn tijdens de ALV, je de voorzitter of een ander aangesloten bedrijf machtigt door middel van een bericht aan ons mailadres info @ wenb.nl.

Datum en aanmelding
Deze Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 9 april 2021, van 11.00 tot 12.00 uur.
Aanmelding is mogelijk tot woensdag 7 april 2021 17.00 uur.

Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier?
Je opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Na je aanmelding ontvang je een automatische reply (voor ontvangst) en later per e-mail nog een uitnodiging voor deelname via MS-Teams.

Datum en tijdstip:
2021-04-09T11:00:00 2021-04-09T12:00:00
Locatie:
(online m.b.v. MS-Teams)
Adres:
Aanmeldperiode:
2021-02-11T14:30:00 2021-04-09T11:00:00

Let op!
Nadat je op de knop 'aanmelden' hebt gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin het scherm verschijnt.