Wij delen kennis en ervaringen

Webinar 'Ontwikkeling van het pensioenstelsel'

Vorig jaar is het Pensioenakkoord afgesloten. Veel van de afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Tijdens dit webinar zullen wij daarom uitgebreid stilstaan bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.


Een deskundige uit de pensioenwereld zal zijn visie op de ontwikkelingen geven en aangeven wat dit betekent voor de werkgevers. Wat komt er aan regelgeving op ons af en welke keuzemogelijkheden heeft de werkgever?

PROGRAMMA

Het webinar vindt plaats tussen 14.00 en 15.00 uur.


Presentatie: 'Pensioenakkoord: wat kunnen werkgevers en werknemers eigenlijk verwachten?'
door Michael Visser, pensioenonderzoeker bij Tilburg University, wetenschappelijk medewerker bij het Nibud, zelfstandig ondernemer via Pensioen GeMi en lid van het verantwoordingsorgaan van ABP. Hij verzorgt deze presentatie op persoonlijke titel.

In zijn presentatie gaat Michael in op de kernelementen uit het pensioenakkoord van juni 2019 en vooral op de contouren van het nieuwe contract zoals deze momenteel wordt uitgewerkt. Wat is het beoogde tijdspad van inwerkingtreding? Zijn de verwachtingen niet te hoog gespannen?

Download de hand-out (pdf)

Opname van het WENB Pensioenwebinar (Vimeo)


Gebruik van 'GotoWebinar'
Voor dit webinar maken we gebruik van de videodienst 'GotoWebinar'. Na aanmelding via onderstaand e-mailformulier ontvang je nadere instructies voor het inloggen. Voor het gemak kun je hieronder alvast de handleiding downloaden. Wij raden aan om de techniek van tevoren te testen.

Download de handleiding GotoWebinar (pdf)


Meer weten?
Voor meer informatie over dit webinar kun je contact opnemen met Rolf Blankemeijer.

Datum en tijdstip:
2020-05-12T14:00:00 2020-05-12T15:00:00
Locatie:
Adres:
(online)
Aanmeldperiode:
2020-02-06T16:30:00 2020-05-12T14:00:00

Let op!
Nadat je op de knop 'aanmelden' hebt gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin het scherm verschijnt.