Wij delen kennis en ervaringen

Webinar 'Het nieuwe pensioenstelsel'

Vorig jaar is het Pensioenakkoord afgesloten. Veel van de afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Tijdens dit webinar zullen wij daarom uitgebreid stilstaan bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.


Deskundigen uit de pensioenwereld zullen hun visie op de ontwikkelingen geven en aangeven wat dit betekent voor de werkgevers. Wat komt er aan regelgeving op ons af en welke keuzemogelijkheden heeft de werkgever?

PROGRAMMA

Het webinar vindt - conform planning - waarschijnlijk in de middag plaats, mogelijk rond 14.00 uur.
Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit webinar kunt u contact opnemen met Rolf Blankemeijer.

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor uw aanmelding gebruik te maken van het e-mailformulier? U opent dit formulier met behulp van de knop 'AANMELDEN', hieronder.

Datum en tijdstip:
2020-05-12T13:00:00 2020-05-12T17:00:00
Locatie:
Adres:
(online)
Aanmeldperiode:
2020-02-06T16:30:00 2020-05-10T12:00:00

Let op!
Nadat u op de knop 'aanmelden' heeft gedrukt kan het even duren voordat de bevestiging hiervan bovenin uw scherm verschijnt.