WERKGEVERSVERENIGING VOOR BEDRIJVEN IN ENERGIE, TELECOM, RECYCLING EN MILIEU

Wij delen kennis en ervaringen

Interview met Marlies van Vugt (TenneT): 'Pilot financiële fitheid medewerkers is belangrijk voor medewerkers en werkgevers'

Aan het woord is Marlies van Vugt, Advisor Rewards & Benefits bij TenneT TSO BV. TenneT is gestart met de uitrol van een pilot in het kader van project 'Geldvinder'. Dit is een digitaal platform dat gericht is op de financiële fitheid van medewerkers. Geldvinder is een initiatief van pensioenuitvoerder APG en wordt mede ondersteund door de WENB.

Foto Marlies 465px

Een aantal medewerkers van TenneT krijgt toegang tot het digitale platform om met hun eigen financiële fitheid aan de slag te gaan. De financiële situatie van een medewerker is niet alleen belangrijk voor de medewerker zelf, maar ook voor de werkgever.

Marlies van Vugt legt uit: "Als een medewerker financiële problemen heeft, dan is de kans zeer groot dat dit gevolgen heeft voor zijn inzetbaarheid en motivatie. Vaak komen medewerkers  bij hun werkgever voor informatie en ondersteuning bij het oplossen van die problemen. Met Geldvinder kunnen medewerkers zelf op zoek gaan naar informatie die hen helpt bij het maken van keuzes, waardoor zij tijdig kunnen inspelen op ontwikkelingen die impact hebben op hun financiële situatie. Het aanbieden van een tool om de financiële fitheid te bevorderen, past bij goed werkgeverschap. Financiële fitheid is daarom onderdeel van het overkoepelende beleid van TenneT om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden."

Stimulans om na te denken over je financiële situatie
Geldvinder ondersteunt medewerkers bij belangrijke financiële gebeurtenissen, doelen en momenten. Het platform geeft hen informatie, op basis van de persoonlijke situatie. Marlies: "Medewerkers worden met Geldvinder gestimuleerd om zelf na te denken over hun financiële situatie. Als zij hier een goed beeld van hebben, kunnen zij zelf de juiste keuzes maken. Deze eigen verantwoordelijkheid past bij deze tijd."

Pilot gericht op twee levensfasen
Voor het testen van Geldvinder onderscheidt TenneT twee groepen medewerkers die in verschillende levensfases zitten en zo hun eigen specifieke eisen aan dit digitale platform stellen. De eerste groep van deelnemers bestaat uit medewerkers tussen de 25 en 35 jaar. Marlies: "Dit zijn medewerkers die vaak voor belangrijke keuzes staan, die direct of indirect een financiële impact hebben. Denk hierbij aan het kopen van een huis en het krijgen van kinderen. Deze groep denkt bijvoorbeeld met hun partner na over de verdeling van de zorgtaken en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Of misschien willen deze medewerkers wel een sabbatical nemen om een wereldreis te maken. Voor deze groep is een goede balans tussen werk en privé heel belangrijk."     

De tweede groep van medewerkers die voor de deelname aan de pilot zijn uitgenodigd, bestaat uit medewerkers van 60 jaar en ouder. Marlies: “Dit zijn medewerkers die overwegen om met deeltijdpensioen te gaan of misschien voor hun pensioendatum nog even een stapje terug in hun functie willen doen of wel helemaal willen stoppen met werken. Voor hen is het belangrijk om te weten wat hun financiële mogelijkheden zijn. Zij hebben vragen zoals: 'Hoe belangrijk zijn mijn laatste werkjaren om een goed pensioen op te bouwen? Is eerder stoppen met werken al wel mogelijk voor mij?"

Vergroot Geldvinder de tevredenheid over arbeidsvoorwaarden?
Marlies: "Ik weet niet of Geldvinder helpt om de tevredenheid met het eigen pakket van arbeidsvoorwaarden te vergroten. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Geldvinder kan wel bijdragen aan meer inzicht in de waarde van het arbeidsvoorwaardenpakket en welke kansen en nieuwe mogelijkheden dit wellicht voor een medewerker biedt."

TenneT heeft zelf haar medewerkers benaderd om hen te vragen of zij willen deelnemen aan het testen van Geldvinder. Marlies: "Dat de werkgever dit digitale platform aanbiedt, geeft extra vertrouwen bij medewerkers. Een goede communicatie vanuit de werkgever over de mogelijkheden en de bedoelingen van het platform is daarom heel belangrijk."

Over Geldvinder
Naast TenneT nemen nog een aantal leden van de WENB deel aan de testfase van Geldvinder. Medewerkers van deze bedrijven gaan aan de slag met het digitale platform. Op basis van hun ervaringen wordt Geldvinder verder ontwikkeld. APG is nog bezig om het platform verder te ontwikkelen. De ervaringen van de medewerkers van TenneT die aan de pilot meedoen, zijn heel waardevol om deze digitale tool verder te ontwikkelen. De pilot bij TenneT duurt in ieder geval nog tot en met maart van dit jaar.

Wil je hier meer over weten? Voor meer informatie over Geldvinder kun je contact opnemen met Richard Coonen (APG), telefoon: (06) 109 734 62 of met Rolf Blankemeijer, adviseur voor de WENB en de WWb.